Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Jövedelmi p... ----

Magyar Magyar Német Német
Jövedelmi p... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Jövedelmi pótadó

célja az egyéb adóztatásokban nyilvánuló egyenlőtlenségeket megszüntetni, és az állam növedekő szükségleteinek fedezésére uj forrást nyitni. Inkább csak átmeneti jelleggel bir. Behozatott az 1875. XLVII. törvénnyel, uj szabályozást nyert az 1883. XLVI. t.-c. által. Főbb elvei a következők: A J.-nak külön tárgya, önálló forrása nincs, s csak a már egyszer igénybe vett forrásokat használja ki még jobban, tekintettel egyszersmind arra, hogy az esetleg jelentkező egyenlőtlenségeket elsimítsa. Általános J. alá tartozik mindazon jövedelem, mely már érintett egyszer a hozadékadók által. Az általános J. alá nem tartoznak: 1. Azok, kik a kereseti adó I-ső osztálya alá esnek, az ez osztályban keresetadóval megrovott keresményükre nézve; 2. azok, kik a keresetadó IV. osztálya alá tartoznak, amennyiben az ez osztályban megrovott állandó illetményük a fővárosban 2000 forintnál, másutt 1500-nál kisebb; 3. azok, kik adómentesség kedvezményében részesített jövedelmeket huznak, ezen jövedelmekre nézve; végre 5. a földtehermentesítési, szőllődézsmaváltsági és a maradvány- és irtványföldek megváltásáért kiadott jelzálogos kötvények birtokosai, az ezen kötvények után járó kamatjöfedelemre nézve. Az 1883. XLVI-dik törvénycikk szerint Magyarországban a határőrvidéken kivül általános J. fejében fizetendő: 1. a földbirtokra, a házbéradó alá eső házbirtokra és a nyilvános számadásra kötelezett vállalatokra és egyletekre a folyó évre kivetett állami egyenes adónak és földtehermentesítési járuléknak 30%-a; 2. a házosztályadó alá eső házbirtokra, a folyó évben kivetett állami egyenes adónak és földtehermentesítési járuléknak 40%-a; 3. a III-ik osztályu kereseti adó alá eső ipar és kereskedelmi üzletekből és haszonhajtó foglalkozásokból eredő jövedelmek után a folyó évre kivetett állami egyenes adónak és földtehermentesítési járuléknak a) 10%-a, ha a kereseti adó kivetésének alapjául szolgáló jövedelem a fővárosban 400 frtot, másutt 300 frtot meg nem halad, b) 35%-a, ha a kereseti adó kivetésének alapjául szolgáló jövedelem a fővárosban 400 frtot, másutt 300 ftot meghalad; 4. a IV. osztályu kereseti adó alá eső illetményekből, a bányaműveletből és a hozzátartozó iparágakból, végre a kamatélvezetből és járadékból eredő jövedelem után a folyó évre kirótt állami egyenes adónak és földtehermentesítési járuléknak 35%-a. A J. után tett a bevétel 1893-ban: 16666474 frtot.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is