Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Keletindiai... ----

Magyar Magyar Német Német
Keletindiai... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Keletindiai társulatok

Elő- v. Kelet-Indiának meseszerü gazdag földjén több társulat működött az idők folyamában. Ezek sorából kiemelendő:

1. az angol keletindiai társulat, melyet londoni kereskedők alapítottak 1600 dec. 31., az Erzsébet királynétól kapott kiváltságos levél alapján, külön kormányzó és 20 tagból álló igazgató-tanács vezetése alatt. 72,000 font sterling tőkével és 5 hajóval kezdte a társulat működését, előbb Szumatra szigetén (1602), majd 1612. Kelet-India földjén. Amott a hollandokkal, emitt a portugálokkal kellett a társulatnak megküzdenie, ami nehezen ugyan, de mégis sikerült. 1661 ápr. 3. I. Károly a biráskodás jogát, a háboruüzenés és a békekötés jogát is ráruházta a társulatra; II. Jakab (maga is részvényese) a várépítésre, katonaszedésre és pénzverésre is felhatalmazást adott neki. III. Vilmos 1694. újra megerősítette a társulat kiváltságait. 1698. azonban egy új társulatban veszedelmes versenytársra akadt, mellyel aztán a régi társulat United East India Company néven 1708. egyesült. Az utrechti békekötés után beköszöntött világbéke hatása alatt az újjászervezett társulat bámulandó lendületnek indult és Kelet-Indiának politikai életére is befolyást nyert. De a franciák és marattok majdnem megbuktaták a K.-társulatot, mely csak Clive és Hastings Warrennak köszönte menekülését. (L. Pallas N. Lexikon. IX. 617). Ez okból Pitt miniszter a társulatot 1874. politikai, közigazgatási és igazságügyi tekintetben egy újonnan felállított állami tanácsnak (Board of control) rendelte alá, melynek élén egy miniszter állott. Kereskedelmi kiváltságait nem bántotta, de a felsőbb tisztviselők, a birák és a katonai parancsnokok kinevezése ezentul csak az új hivatal ellenőrzése mellett történhetett meg. Szóval, a társulat megszünt külön állam lenni. 1833. a társulat kereskedelmi monopoliumjogát is elvesztette, 1854. pedig újra megnyirbálták kiváltságainak maradványait. Midőn a szipahi-felkelés (1857) újabb veszedelemmel fenyegette az angolok uralmát és a társulat és annak tisztviselői ellen felmerült panaszok sehogyan sem némultak el, a parlament 1858. egy új India-bill-t szavazott meg, melynek értelmében a társulat jogai, birtokai, vagyona és adósságai magára a koronára szállottak. Aug. 30. tartotta az igazgatótanács utolsó ülését.

2. Németalföldi keletindiai társulat. Ez 1602 márc. 20. alakult meg és nagy kiváltságok, sőt a felségjogok birtokában Elő-Indiában és a hátsó-indiai szigeteken rövid idő alatt nagy kincsek birtokába jutott. 1619. az angol társulattal szövetkezett, de ennek a társulatnak már 1623. vége szakadt. A társulat főgyarmatai Amboina, Banda és Jáva szigetén valának, főraktára pedig Batáviában volt. A XVII. sz. elején rendesen 40-50%-ot fizettek, egy évben (1606) 75%-ot. 1637. Japanba is sikerült a hollandoknak bejutniok; 1641. Malakkát ragadták el a portugáloktól, 1656. Cejlon és 1663. Malabar partvidéke került a kezükbe. 1651. a Foktartományon alapítottak gyarmatot, 1659. Szumatrán, 1671. Koromandel partján. A XVII. sz. vége felé azonban a hanyatlás jelei mutatkoztak és a hivatalnokok demoralizációjával a deficit is egyre növekedett. A XVIII. sz. végén már nem birtak az angolokkal lépést tartani; a francia forradalmi háboruk kezdetén pedig az angolok sorra elfoglalták a társulat gyarmatait. 1789. a hollandi népképviselet a tásulatot végképen megszüntette, gyarmatait maga az állam vette át, mely a társulat adósságait is elvállalta. Az 1822. alapított Nederlandsche Handelsmaatschappij társulatnak egyszerü kereskedelmi társulat jellege van.

3. Dán keletindiai társulat. Ezt IV. Keresztély kiváltságos levele alapján 1612. alapították. Hatásköre Tranquebar vidékére szorítkozott. 1732. Ázsiai társulat c. alatt újjászervezkedett, 1807. megszünt.

4. Francia keletindiai társulatok. Ilyen több létezett. Az elsőt Colbert (l. o.) alapította 1664. E társulat Pondichéryben és Suratban, Cejlon szigetén és Tonkingban is alapított gyarmatokat. 1719. összeolvadt a Law által alapított Compagnie des Indes társulattal, mely Dupleix és La Bourdonnais alatt nagy virágzásnak indult. A rövidlátó kormány azonban nemcsak hogy nem támogatta Dupleixet az angolok ellen, hanem ezt a rendkivüli embert vissza is hivta. Ezzel a társulatra a hanyatlás napjai nehezkedtek és az angolok által háttérbe szoríttatott. 1769. elvették monopoliumjogát, és 1770. feloszlott. 1783. az u. n. khinai társulat alakult helyette, de ez már 1790. megszünt működni.

5. Svéd társulat, megalakult 1626., újjászervezkedett 1731., de az angol verseny leszorította a piacról.

6. Osztrák keletindiai társulat, az akkoriban Ausztriához tartozó Németalföldön alakult 1273., de a francia forradalommal megszünt. II. József 1781. a Császári triesti társulatot is felruházta kiváltságokkal, de ez már 1785. jutott csőd alá.

7. Porosz keletindiai társulat. 1750. II. Frigyestől kapta kiváltságait és Asiatische Handlungscompagnie in Emden cég alatt kezdé működését, melynek azonban a 7 éves háboru kitörése véget vetett. 1753. egy Harris nevü angol alapíttott Emdenben indiai (illetőleg bengáliai) társulatot, de ez még hamarább bukott meg.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is