Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
kém lurker
kém mole
kém spy
kém undercover ...
kémcső proof
kémcső test tube
kémcsőtartó... test-tube r...
kémeim jele... a little bi...
kemence furnace
kemence oven
kemencetapa... salamander
kemény austere
kémény chimney
kemény firm
kemény flinty
kémény flue
kémény funnel
kemény game
kemény hard
kemény harsh

Magyar Magyar Német Német
kém Spion (r)
kémcső Probierglas...
kémcső Reagenzglas...
kémény Kamin (r)
kémény Rauchfang (...
kémény & kü... Schlot (r)
kémény & kü... Schornstein...
kemény & sz... hart
keményít stärken
keményít steifen
keményít & ... härten
keményítő Stärke (e)
keménypapír... Pappe (e)
keményre fő... hartgesotte...
keményre ta... festtreten
keménység &... Härte (e)
kéményseprő... Schornstein...
kémia Chemie (e)
kémikus Chemiker (r...
kémkedés Spionage (e...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Kém

az, aki titokban valamely államra vonatkozó katonai és polgári hireket, melyeknek titokban maradása az illető államnak érdekében áll, oly célból gyüjt, hogy azokat - rendesen jutalomért - más állammal, amelynek a titok megtudása érdekében áll, közölje. A nemzetközi hadjog szerint a tetten kapott kémek hadbiróságilag halálra itélhetők, tekintet nélkül arra, vajjon megbizás folytán járta-e el s vajjon eljárásuknak volt-e eredménye. A szigoru büntetésnek indoka nem a K. alanyi bűnössége, mert a K. nem szükségszerüen aljas indokokból, jelesül nyereségvágyból jár el, hanem a kémkedésnek a hadviselésre nézve veszélyessége és az, hogy a kémkedést általában tisztességtelen eljárásnak tekintik. A büntetésnek egyedüli célja itt egyrészt az önvédelem, másrészt az elrettentés. A halálbüntetést éppen a kémkedés erkölcsi megbélyegzése céljából akasztással szokás végrehajtani. Háboruban K.-nek tekintenek mindenkit, aki titokban v. álürügyek alatt a hadsereg soraiba, hadászatilag fontos hirek gyüjtése s az ellenséggel közlése céljából belopódzik. Azért katonák, kik nyiltan mint felismerhető ellenségek az ellenséges hadsereg soraiba, habár a hadsereg állása s viszonyainak megtudakolása céljából behatolnak, K.-nek nem tekinthetők, épp oly kevéssé a cirkáló őrszemek, aminőknek kiküldetése meg van engedve s általánosan szokásos. Az ily kémszemlék nem kevésbbé veszélyesek, mint a kémkedés, de a hadviselésnek megengedett alkatrészét és eszközét képezvén, büntető megtorlás alá nem vehető. Háboruban K.-nek tekintik és súlyosabb esetekben halállal büntetik azt is, aki oly hadászati tudósításokat, amelyeknek birtokába törvényes és megengedett módon jutott, a hadseregnek hátrányára, amelynek hatalmi körében van, felhasznál; valamint azt is, aki az ellenség által megszállott helyről saját hadseregének vagy állomásának a hadsereget veszélyeztető tudódításokat küld. Az elfogott K. ellen, ha megszöknie s hadseregéhez visszatérnie sikerült, hadi eljárásnak helye nincs, habár később újra az ellenség hatalmába kerül is. Az a tapasztalat, hogy békeidőben lábra kapott s az állam érdekeit veszélyeztető u. n. békekémkedés a fennálló büntető törvényekben kellő megtorlást nem talál, újabb időben több helyütt külön törvények hozatalára vezetett. Ilyen az 1893 jul. 3-iki német birodalmi törvény: Gesetz gegen den Verrat militärischer Geheimnisse; a francia 1886 ápr. 18-iki Loi sur la repression de l"espionnage. L. még Háboru.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is