Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
kender hemp
kenderike linnet
kenderkóc junk
kenderkóc tow
kendermagos... grey duck

Magyar Magyar Német Német
kender Hanf (r)

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Kende

-család (kölcsei). Régi nemes család, mely a Kölcsey-családdal egy nemzetségből eredt és Szatmár vmegyében volt elterjedve. Némelyek Ondig, a hét vezérek egyikéig vezetik vissza. Kiválóbb tagjai: K. Sándor és Mátyás 1444. megjelentek a budai országgyülésen, mint Szatmár vármegye követei. Az utóbbi ebben az évben esett el a törökök ellen vivott szerencsétlen várnai ütközetben. K. Miklós 1555. mint sabáci bán szerepel. K. Márton 1610. szatmárvármegyei főispán. K. Máté a család u. n. csekei ágát alapította, melynek említendő tagjai: K. Tamás 1609-1615., K. András 1658-1663., K. Ferenc 1679-1686. és K. Ádám 1670-1683. Szatmár vmegye alispáni hivatalát viselték. Az utolsó 1681. országgyülési követ és az erdélyi határszélek megvizsgálására kirendelt bizottság tagja volt. K. László 1722. Ung vmegye, 1724-26. Szatmár vmegye alispánja. Ugyancsak egy K. László (1772-1803) 1776 óta nagyváradi kanonok és kisprépost. K. János a mult század végén debreceni, majd kassai kerületi főtartománybiztos. K. Pál, 1778. Szatmár vmegye alszolgabirája, 1785. második alispánja. Meghalt 1805. A család másik, u. n. cégényi ágának alapítója: K. Tamás 1605. mint magyar lovassági vezér játszik szerepet. K. András 1661-62. szatmárvármegyei alispán. K. Gábor 1660. szóval és tettel küzdött Barcsay Ákos erdélyi fejedelemi trónkövetelő ellen. Szatmár vmegye megbizásából jelen volt a kassai (1664), majd az eperjesi és zólyomi gyüléseken (1670). A vármegyei nemesi fölkelés vezére volt. 1672. mint Thököly Imre buzgó párthive működik. Számos csatában vitézkedett, különösen Kobb császári tábornok ellen. Ezért elkobozták birtokait, de Kollonich Lipót püspök közbenjárására 1673. kegyelmet nyert. K. Zsigmond, II. Rákóczi Ferenc hű embere, ki az 1705. szécsenyi gyülésen megjelent, mint Szatmár vmegye követe. E megyének 1706-1709. alispánja is volt. Ugyancsak egy K. Zsigmond Rákóczi törekvéseinek szívós ellenfele, ki 1703. a kurucok boszujának esett áldozatul. K. Sándor 1684. mint Szatmár vmegye szolgabirája szerepel. K. Zsigmond, ugyanennek a vmegyének 1839. és 1847-48. országgyülési követe, 1832-41. első alispánja, 1849. cs. kir. kormánybiztos. K. Gusztáv 1849. Szatmár vmegye alispánja. K. Kanuth főszolgabirája volt.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is