Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Kendi... ----

Magyar Magyar Német Német
kéndioxid Schwefeldio...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Kendi

-család (szarvas-kendi). Némelyek a hét vezérek egyikétől, Kundtól, mások a Kende-családdal egy törzsből származtatják. Kiválóbb tagjai: K. Antal, 1496 körül erdélyi alvajda. Meghalt 1504. K. János (II.), Szapolyai János buzgó párthive. Vitéz katona, ki I. Ferdinánd csapatai ellen küzdve Eperjes mellett esett el 1536. K. Ferenc (II.), kalandos, kóbor életü ember, 1540. Szapolyai János király ellen fondorkodott és küzdött, amiért Erdélyből a tulajdonképeni Magyarországra száműzetett. János király halála után Izabella megengedte, hogy visszatérjen. 1556. közreműködött Izabella visszahivatásában, de nemsokára lűzésére összeesküvést kezdett szőni. A királyné ennek hirét vevén, K.-t egynéhány társával Gyulafehérvárra csalta és éjjel kivégeztette. Nagy birtokait elkobozták (1558). K. János, Békés Gáspár oldalán harcolt Báthory István erdélyi fejedelem ellen, aki őt száműzetéssel és jószágvesztéssel sujtotta. A család legnevezetesebb tajga: K. Sándor, 1565-ben elnyeri a kancellári méltóságot, Békés Gáspárral szemben teljes szivvel-lélekkel csatlakozot Báthory István erdélyi fejedelemhez, kinek érdekében a török szultánhoz is követségbe járt. 1581-ben Lengyelországban buzgólkodott Báthorynak lengyel királlyá választása érdekében. 1583. a kiskoru Báthory Zsigmond fejedelem egyik gyámja volt, 1588. a rendek főtanácsossá és kormánysegéddé is tették, de Báthory ellenkezésére K. a magánéletbe vonult vissza. Midőn a fejedelem a törökkel fennálló jó viszonyt meg akarta szüntetni és a keresztény fejedelmekhez, különösen pedig a Habsburg-házhoz szándékozott csatlakozni, K. Sándor e veszélyes és Erdély függetlenségének csorbítására irányuló terv ellen heves küzdelmet fejtett ki. 1594 aug. 17. a tordai gyülésen különösen erős ellenzéki szempontból birálta a fejedelemnek a törökök elleni hadjáratra vonatkozó előterjesztését. A felbőszült Báthory Zsigmond K. Sándort, Ferencet és Gábort több más főúrral együtt elfogatta és 1594 aug. 30. Kolozsvárt kivégeztette. K. birtokai és roppant kincsei elkoboztattak. K. István, Sándor fia, 1603. részt vett Székely Mózes szerencsétlen fölkelésében. Básta György fogságba került, de rövid idő multán visszanyerte szabadságát. 1605. Bocskay István kiváló vezére és diplomáciai ügyek közvetítője. Majd Doboka vármegye főispánja is lesz, 1608. Báthory Gábor kancellárja lesz és Szamos-Újvárt nyeri fejedelmi adományban. 1610. a fejedelem élete ellen irányuló összeesküvésbe keveredvén, fej- és jószágvesztésre itélték, ami elől Magyarországba menekedett. Bár Bethlen Gábor megengedte, hogy visszatérjen, Magyarországon maradt, hol 1628 kölrül meghalt. Némelyek szerint fiutódja nem maradt, mások Kende-család u. n. cégényi ágát épp tőle származtatják le.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is