Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
kérdés issue
kérdés matter
kérdés point
kérdés query
kérdés question
kérdés score
kérdés olda... bearings of...
kérdés szem... bearings of...
kérdéseket ... to quiz
kérdésekkel... he bewilder...
kérdéses equivocal
kérdéses pending
kérdéses vexed
kérdéses do... matter in h...
kérdéses vm... in question...
kérdéses üg... matter in h...
kérdésessé ... to impugn
kérdésre va... bearing on ...
kérdéssel v... bearing on ...
kérdéssel v... bearing on ...

Magyar Magyar Német Német
kérdés Anfrage (e)...
kérdés Frage (e)
kérdéses & ... fragwürdig

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Kérdés

eredeti, másra vissza nem vezethető formája a gondolkodásnak, melynek nyelvbeli kifejezése egy teljesen be nem fejezett, v. teljesen meg nem határozott, a felelet által kiegészítendő v. meghatározandó mondat. A kérdés maga lehet igenlő v. tagadó formáju, továbbá szétválasztó. Azonkivül lehet kategorikus, föltétlen vagy föltételes. - K. vagy kérdő mondat, a nyelvtanban kétféle lehet: névmásos vagy névmástalan. A névmásos K.-ben van a kérdő névmás, s ez a gondolatnak arra a részére vonatkozik, melyet nem tudunk, p. Ki áll amott a szirttetőn? (Czuczor). Mit ér atyjuk vitézsége? (Gyulai). A névmástalan K.-t akkor tesszük, ha tudjuk az egész gondolatot, de nem tudjuk, igaz-e vagy nem; p. Zokoghat még egy betücskét belőlem a fájdalom? (Csokonai). Tán honom könnye vagy, te nagy folyó? (Eötvös). Az ilyen K.-re a felelet igenlő v. tagadó; mindig lehet igennel v. nemmel (ne-vel) felelni, de az igenlő felelet magyarosabb, hogyha ismételjük azt a mondatrészt, mely a K.-ben ki van emelve; p. Jól jártak? jól. Föl-neveljük? föl. Eljön? el. A névmástalan K.-be rendesen beletehetjük ezt a kérdő szócskát: ë (vagy é); többnyire az igéhez függesztjük, p. Vak vagy-e, te szent igazság? (Kölcsey). Csak akkor tesszük más szóhoz, ha ige nincs a mondatban, de akkor is oda, ahol az igének kellene állani; p. Fölneveljük; ugy-e? kincsem? (ugy van-e? Gyulai). Van egy kérdő szó, melyet mind a névmásos, mind a névmástalan K.-ek elé oda lehet tenni nagyobb nyomatosság kedvéért, s ez a vajjon szló, vagy rövidítve vaj; p. És vajjon a célhoz mennyit közeledtünk? (Arany MV.), Vaj lészen-e hős, oly bátor erős? (Czuczor). A névmásos K.-t sokszor csak figyelmeztetésre, fölkiáltásra használjuk, anélkül, hogy feleletet várnánk, p. Érted mennyi dicsők estenek áldozatul! (Kisfaludy K.). Hogy kinyílt a szive, hogy megoldott nyelve! (Arany). A pedagogiában a K. fontos segítő eszköze az oktatásnak. A K. útján győződik meg a tanító, meddig ér növendékeinek tudása; ugyancsak a K. győzi meg a tanulót róla, hogy eszerint még nem tud. Sokrates kérdezve tanította az embereket, illetőleg mutatta nekik, hogy tudásuk csak vélt tudás. Helyesen kérdezni tudni, a jó tanító egyik legbecsesebb tulajdonsága. A K. pedagogiája krotematikának neveztetik. A közéletben K. a. m. megoldatlan ügy, p. keleti K. A tudományban megoldatlan probleme: a meteriálizmus kérdése. K. a jogban, l. Jogkérdés és Keresztkérdezés.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is