Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
kisbirtok farm
kisbirtokok... small holdi...
kisbirtokos... petty farme...
kisbirtokos... yeomanly

Magyar Magyar Német Német
Kisbirtok... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Kisbirtok

Nemzetgazdasági szempontlból való megkülönböztetése azon mezőgazdasági birtoktesteknek, amelyeknek járadéka magában véve nem volna elég arra, hogy megéljen belőle tulajdonosa, éppen ezért ennek még saját testi és szellemi munkájával is hozzá kell ahhoz járulnia, hogy földjének jövedelméből és személyes munkájának djjából magát fentarthassa. A K. tehát nem a birtok terjedelme szerint alakuló fogalom, hanem gazdasági okok és körülmények határozzák meg azt. A művelési ágakat tekintve, a K.-on tulnyomó mértékben a magtermelés van elterjedve. Ha valamely országban a K.-ok száma és összes területe felülmulja, vagy csak jelentékenyen megközelíti a nagybirtokokat, akkor a következő fontos előnyök mutatkoznak a K.-okon: a) magángazdasági szempontból: a tulajdonos maga művelvén földjét, teljesen kiismeri s nagyobb körültekintéssel iparkodik azt hasznosítani; az üzem költségeit a közvetlen felügyelet nagyon apasztja; b) közgazdasági tekintetben. megkönnyíti a népesség szaporodását, miáltal a munkabérek mérsékeltebbek lesznek, a nemzeti munka mennyisége pedig növekedik; a nemzeti jövedelem egyenletesebben oszlik meg; az ipar fejlődésének kedvez, mert tömeges szükségletek támadnak nyomán; c) társadalmi és politikai tekintetben: a népesség egyenletesebben oszlik el, vidéken él és nem tódul nagy tömegekben a városokba; a földtulajdon elterjedése nagyobb politikai állandóságra és demokratikus intézményekre vezet. Hátrányai is mutatkoznak azonban a K.-oknak, ha aránylag nagyobb mértékben fordulnak elő; nevezetesen a földek kisebb gazdasági intelligenciával műveltetnek, a sok mesgye és rét nagy területet von el a műveléstől, a munkaerőt nem igen lehet felhasználni, a ksibirtokosok csekély hitelképességük mellett a talajjavításokra és más befektetésekre szükséges tőkéket vagy éppen nem, vagy csak drágán szerezhetik meg s igy belterjesebb művelésre alig nyilik e téren alkalom. Ezek a hátrányok még különösebben és veszélyesebben lépnek fel akkor, ha a K.-ok elaprózódnak, ami sok esetben a nagymérvü kivándorláshoz vezet. V. ö. György E., A kisbirtoki hitelszervezet kihányai (Budapest 1885); Kakujay Gy., A kisbirtoki földhitel szervezése (u. o. 1876); Kubinyi Lajos, Kisbirtokosok tanácsadója (u. o. 1893). L. még Agrár-politika.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is