Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Kisebb polg... ----

Magyar Magyar Német Német
Kisebb polg... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Kisebb polgári peres ügyek

azok a jogügyek, amelyekben a pertárgy csekélyebb értékkel bir (Bagatelle). A közönséges polgári eljárást, hosszu határidővel, költséges alakszerüségeivel, csak célszerütlenül lehet alkalmazni jelentéktelen összegek és egyéb csekély értékü tárgyak iránti igényeknél. Ezen kivül a rendes biróságok tevékenységét a fontosabb és föltétlenül általuk elintézendő ügyektől elvonjuk, ha a legcsekélyebb tárgyu jogügyek elbirálását is az ő hatáskörükbe utaljuk. Ezek a tekintetek sok helyütt arra birták a törvényhozást, hogy az ilyen ügyek számára rövidebb, gyorsabb, egyszerübb eljárást szabályozzanak, sőt hogy azokat bizonyos korlátok között a rendes biróságokon kivüli hatósági szervek által elintéztessék. Ebben az irányban rendelkezett minálunk az 1877. XXII. t.-c., mely az 50 frtot meg nem haladó pénzkövetelések, a mezei rendőri ügyek, ha a követelt összeg a 100 frtot meg nem haladta, a bérelt lak kiürítése, a hasznobérlet visszabocsátása, mesgyeigazítás, sommás visszahelyezés iránti ügyeket meghatározott kisebb érték határáig és még egyéb ügyek számára külön egyszerü, rövidelges eljárást állapítot meg, ezekben a felebbezést kizárta, jogorvoslatul egyedül a semmiségi panaszt, taxative meghatározott esetekben hagyta meg és amaz ügyekben birói hatáskörrel a kir. járásbirákon kivül a szolgabirákat és a békebirákat is felruházta. A törvény ezekben a K.-ben követendő eljárás külön részeként szabályozta a községi biráskodást. Ez alá utalt a 20 frtnyi értéket meg nem haladó ingóságok iránti kereseteket azzal, hogy az a fél, aki a községi biróság határozatával meg nem elégszik, az eldöntött ügyet 8 nap alatt a járásbiró elé viheti, aki abban a K.-re megszabott eljárás szerint jár el. Ez a törvény a gyakorlatban be nem vált. Ezért az 1893. XVIII. t.-c. hatályon kivül helyezte annak rendelkezéseit, amennyiben nem a községi biráskodásra vonatkoznak. Mindamellett ez a törvény is különös figyelembe vett azokat a jogigényeket, amelyek addig a K.-ben követendő eljárás alá tartoztak és a községi biráskodás körén kivül estek és ezeket az ügyeket gyorsabb és egyszerübb elbánásban részesítette. Igy: az ilyen ügyekben hozott marasztaló itéletek, tekintet nélkül a felebbvitelre, végrehajthatók; hogy azokban a járásbiróság itélete ellen felebbezésnek nincs helye; hogy ez ellen az itélet ellen csupán a törvényszéknél, csupán felülvizsgálati kérelemmel lehet élni és hogy ennélfogva a felebbviteli, a felülvizsgálati biróság az elsőbiróságilag megállapított tényállásokat nem teheti megvizsgálás tárgyává.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is