Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Koller... ----

Magyar Magyar Német Német
Koller... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Koller

1. József (nagymanyai), nagyprépost, történetiró, szül. Huszton (Máramaros) 1745 dec. 16., megh. 1832 szept. 11. A bölcsészeti és jogi tanfolyamot Pozsonyban és Nagyszombatban végezte. A hittani tanfolyam végeztével előbb Bécsbe, majd Rómába küldetett, hogy az ottani könyvtárakban a pécsi egyházmegye történetének megirásához levéltári kutatásokat eszközöljön. Útjából csak 1767. tért vissza. 1772. a pécsi püspöki könyvtár felügyelője s a papnövendékek tanára lett. Püspöke később érdemei elismeréséül 1772. pécsi kanonokká, majd 1795. kis s végre 1802. nagypréposttá nevezte ki. Nagyhirü munkájának Historia Episcopatus Quinqueecclesiensis első kötet, 1782. adta ki, az utolsó kötet 1812. jelent meg. E műve összesen 8 kötetből áll s egyik dísze egyháztörténelmi irodalmunknak. Egyéb művei: Dissertatio de s. Regni Hung. Corona (1800) s De ritibus et ceremoniis in ss. missae sacrificio.

2. K. József, tudós jezsuita iró és latin költő, szül. Óváron 1703., megh. Bécsben 1766. Tanár volt Nagyszombatban, Budán. Később provinciáis. Művei: Imago heroum (Nagyszombat 1729); Cerographia Hungariae (u. o. 1734); Fasti Austriae (Bécs 1736); Laudatio funebris Guidoboldi Starrhemberg (u. o. 1737); Panegyricus S. Jo. Franc. Regis in ejus Apotheosi (Bécs 1738).

3. K. Lajos (granzowi), távirdafőigazgató, szül. Pesten 1838 augusztus 22-én, megh. Budapesten 1891 dec. 31. 1851. a hadmérnökkari akadémiába lépett s ezt, valamint a törzstiszti képesítő tanfolyamot elvégezte; az 1859-iki olasz háboruban mint főhadnagy egyik tábori távirdaosztály vezetője volt. 1862. Pálffy Móric gróf, Magyarország akkori helytartójának szárnysegéde lett; az 1866. olasz hadjáratban ismét a hadmérnöki karnál volt, ahol vezérkari bizalmas teendőkkel bizták meg. Többek között ő kisérte Sarolta özvegy mexikói császárnét, ki a pápa segélyének kikérése végett Rómába igyekezett, az olasz táborig. 1866. elhagyta a katonai pályát és a kabinetirodába fogalmazónak neveztetett ki, ahol csakhamar udvari titkárrá lépett elő. 1872. a magyar kereskedelemügyi minisztériumba lépett be, mint osztálytanácsos és átvette a távirdaszak egyik ügyosztályának vezetését. Mindjárt eleinte több szervezési változást kezdeményezett és vitt keresztül: ilyen volt a távirdaigazgatóság hatáskörének megállapítása, két év mulva 1874. a távirdaintézet szervezési alapszabályzatát, illetménytarifáját és szolgálati utasítását készítette el. 1881. miniszteri tanácsossá és országos távirdafőigazgatóvá nevezték ki. Sokat tett a hálózat rendezése tekintetében, gyorsabb munkáju gépeket hozott be, megszerezte a Teuffelhardt-féle duplex Hughes és a Digney-féle Translator-Hughes gépet, alkalmazta a Kovacic-féle ellentávirót stb. 1875-től kezdve minden nemzetközi távirda konferencián részt vett és képviselte Magyarországot. A párisi értekezleten kieszközölte, hogy a legközelebbi távirdaértekezlet Budapesten tartassék. Ez értekezlet a millennáris ünnepélyek egyik részét fogja képezni. A postának és távirdának 1887. egyesítése után az egyesített intézetek nemzetközi és személyzeti ügyeit vezette és ezenkivül az összes posta- és távirdaügyekre nézve államtitkári hatáskörrel felülvizsgálattal volt megbizva. Birta a III. osztályu vaskorona-rendet és azonkivül több külföldi rendjele volt.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is