Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Kolozsmonos... ----

Magyar Magyar Német Német
Kolozsmonos... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Kolozsmonostori apátság

alapítója I. Béla király (1059-1063) s első nagyobb jótevője Szt. László. A boldogságos Szűz tiszteletére s a benedekrendiek számára épült románkori templomának alapfalait és sírboltjait 1895. újra feltalálták. 1191. Adorján erdélyi püspök a monostort megrohanta s elpusztította, utóda, Vilmos püspök pedig (1204-1221) az apátot két szerzetessel együtt börtönbe vetette, pápai kiváltságleveleit elégette, királyi okleveleit pedig vizzel tette olvashatatlanokká. III. Nonorius pápa 1222. vizsgálatot rendelt ez ügyben, mire újra építették a monostort s II. András 1225. kérte a pápát, hogy apátja főpapi jelvényeket viselhessen. A viszály azonban tovább tartott a püspökkel, kinek joghatóságát az apát vonakodott elismerni. 1241. a tatárok a templomot fölégették s több szerzetest megöltek. IV. Béla 1263. az elégett alapítólevél helyett, tanuvallomások alapján, újat adott; alig épült újra - átmeneti csúcsíves modorban - a templom, a szerzeteseknek 1285. ismét menekülniök kellett a tatárok elől; midőn visszatértek, a monostor javait jobbadán világiak foglalták el; ezeket azonban, Henrik apát sürgetésére, III. András 1296. visszaadatta, de 1474-ig számos újabb birtokfoglalás miatt kellett az apátságnak perelnie. Az apátság egyúttal hiteles hely lévén, I. Lajos 1357. egyenesen az erdélyi vajda alá rendelte, Mátyás király pedig 1459-ben a monostor falujának vásárjogot adott. Mikor azonban az apát korlátolni kezdte jobbágyainak azt a még 1370. nyert jogát, hogy a terragium lefizetése után beköltözhessenek Kolozsvárra, sőt a Mátyás parancsával sem törődő apát a monostort még erősíteni is kezdte, Mátyás az erődítéseket 1466. lerontatta. Ez időtől fogva az apátságnak mind több java került világi kezekre, ugy hogy 1507. már II. Gyula pápa is felszólalt a jogok csorbítása ellen. 1556. az erdélyi országgyülés a szerzetet feloszlatta, javait világiasítván, a kincstár javára lefoglalta s azokat a fejedelmek ezentul világiaknak kezdték adományozni. Báthory István fejedelem 1581. Monostort a hozzá tartozó Báccsal és Jegenyével együtt a kolozsvári jezsuita-akadémiának ajándékozta. 1605. a jezssuiták száműzetvén, ezen részeket Kamuthy Farkas, ettől pedig Mikó Ferenc kapta. A többi birtokrész is állandóan világi kezekben, utoljára az I. Apaffy Mihály kezében volt. 1733. III. Károly megengedte, hogy az uradalom egy részét a jezsuita-szerzet visszaváltsa. 1773. azonban ez újra eltöröltetvén, javait Mária Terézia 1776. a nagyszebeni árvaháznak, I. Ferenc pedig 1799. a tanulmányi alapnak ajándékozta. 1818. a teljesen elhanyagolt templom hajóját szétszedték s köveit beépítették a kolozsvári liceumba. Csupán a szentély maradt meg, mely elé a hely viszontagságait megörökítő feliratos táblával ellátott homlokzatot építettek. 1894. Kolozs-Monostor Kolozsvár városához csatoltatván, az erdélyi római kat. státus elhatározta, hogy a szentély nyugat felé egy 10 m. hosszu hajóval kitoldván, stilszerüen kijavíttatja.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is