Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Komáromi Cs... ----

Magyar Magyar Német Német
Komáromi Cs... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Komáromi Csipkés

György, ref. lelkész, szül. Komáromban 1628., megh. Debrecenben 1678 okt. 6. Tanult szülővárosában s 1646-tól Sárospatakon, honnan 1649. Kassára ment iskolaigazgatónak. Ez állását egy év mulva odahagyta s 1650 nyarán külföldre indult, hol az utrechti egyetemre iratkozott be, melyen, miután közben Angolországban is nagyobb utat tett, 1653 febr. 7. teologiai doktori rangot szerzett. Ez év nyarán hazatérvén, a bibliai nyelvek s a bölcsészet tanára lett Debrecenben, mely 1656. lelkészül választotta, azonban ebbeli teendői mellett tanári hivatalát is folytatta még pár évig. Igen nagy buzgóságot fejtett ki az egyházi irodalom terén, de a magyar nyelvészetén is maradandó érdemeket szerzett. Művei: De patientia et acta (Utrecht 1650); De S. S. Trinitate (u. o. 1651); De clavibus regni coelorum (u. o. 1651); Oratio hebraea continens elogium linguae hebraeae (u. o. 1651); De speculo Trinitatis (2. r., u. o. 1652); De sacerdotio Christi etc. (u. o. 1653); Keresztény isteni tudománynak rövid summája (Wollebius után ford. u. o. 1653); Speculum poëticum (Várad 1653); Schola hebraica (mellékelve hozzá tanári székfoglaló értekezése is. Utrecht 1654); Hungaria illustrata (latin nyelvü magy. nyelvtan, u. o. 1655, újra lenyomatta Toldy Ferenc); Concionum sacrarum centuria I-V. (I. köt. Várad 1659, II. köt. Szeben 1665, III-V. köt. Debrecen 1665-9. I. köt. 2. kiad. Kassa 1671, II. köt. 2. kiad. Debrecen 1679); Szomorú esetek tüköre (halotti beszéd Böszörményi Mihályné Bőr Kata felett, u. o. 1662); Pestis pestise (egyházi beszédek u. o. 1664); Anglicum Spicilegium (u. o. 1664); A judiciaria astrologiáról és üstökös csillagokról való judicium (u. o. 1665); Keseredett lélek tiszti (halotti beszéd Dobozi János felett, Sárospatak 1666); Igaz hit (prédikációk, Szeben 1666); Transsubstantiatio exentisata (Agricola Arbuteus álnév alatt, Sárospatak 1667. Egyidejüleg u. o. magyarul is megjelent Való dolgok közül kivettetett által-állatozás c. a.); Élet mulandósága (hal. beszéd Dobozi Istvánné Biczó Anna felett, u. o. 1668); Pápistaság ujsága (Kolozsvár 1671); Molimen sisyphium (Thysanodes álnév alatt Bársony György ellen, u. o. 1672, egyidejüleg u. o. magyarul is megjelent); Analysis Apocalipseos (u. o. 1673); De more seu obitu Mosis (u. o. 1674); Analysis epistolarum Pauli apostoli ad Galatas, Ephesios, Philippenses, Colossenses et Thessalonicenses (Debrecen 1677); Analysis epistolae Pauli ad Hebraeos (u. o. 1677). Munkáinak jegyzékét ő maga állította vissza s nyomatta ki (Kolozsvár 1677). Ebben felsorolja az elnöklete alatt egyes tanítványaitól tartott értekezéseket is, melyek: de bis mortuis, de libro vitae, de universalitate diluvii Noachici, de lamiis veneficis és de paradiso szóltak. Kéziratban is maradtak művei, köztük az ó-szövetség történeti könyvei nagy részének és az apostoli leveleknek a magyarázatai, valamint latin prédikációiból a hatodik centuria. Kéziratban hagyta hátra a bibliának új magyar fordítását is, melyet a tiszántuli egyházkerület megbizására készített s amely Debrecen város költségén Lejdában 1718. jelent meg. Ennek 4200 példányából csupán 1116, az is majdnem mind csak 1789. került Debrecenbe.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is