Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Königsbergi... ----

Magyar Magyar Német Német
Königsbergi... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Königsbergi töredék

A XIII. sz. első harmadából való Halotti Beszéd után két évszázadon keresztül más összefüggő nyelvemléket föl nem mutathatunk, mint ama rövid kézirat-töredéket, melyet a königsbergi egyetemi könyvtárban egy XIV. századbeli, teologiai tartalmu latin kódexnek a szövege elé kötött pergamenlapján Zacher Gyula dr. germanista 1862 végén vagy talán 1863 legelején fedezett föl, az u. n. K.-et. E nyelvemlékről a hirt Pott Ágoston hallei egyetemi tanár küldte meg Toldynak a hasonmással egyetemben s ez az akadémiában 1863 julius 13. szólt róla először, a róla igért tanulmányt azonban nem készítette el. Mindeddig összesen 9 sor volt e nyelvemlékből ismeretes. Azonban 1894. Szily Kálmán, az akadémia főtitkára, könyvészeti és paleográfiai fölvilágosításokat kérvén a fontos emlék felől a königsbergi egyetem könyvtár-igazgatóságától, innen Schwenke dr. igazgatótól azt az érdekes értesítést nyerte, hogy a pergamenlapnak a kötésbe becsiptetett részén, kissé kifeszítve, még több magyar szó is előtünik, amelyek eddig láthatatlanok voltak. E hirre Szily Kálmán a könyvtártól a kötés fölfejtését kérte, valószinünek tartván, hogy a könyvkötő a szétvagdalt pergamenlap többi darabjait is felhasználta. E sejtelem nem is volt alaptalan, mert azóta a könyvből 5 pergamenszalagot fejtettek ki s ezeken világosan olvasható magyar szöveg töredékeit lehetett fölfedezni. Hogy a fontos nyelvemléknek ez újabban napfényre jutott töredékeit nagyobbára kibetüzve birjuk, az Nagy Gyula érdeme, ki fáradságos paleográfiai mesterpróbával a szalagok szövegét részint kiolvasta, részint valószinüséggel visszaállította. A K. nyelve hangtani, helyesirási s alaktani tekintetben jobbára a Halotti Beszéddel egyezik. Érdekes az -at -et névszó képzőnek v-vel teljesebb formája: kezdetvitűl, sziletetvi (mint a Halotti Beszédben intetvinek, ildetvitűl, s még ma is hitves a hites-társ mellett). A mai -ből és -be ragok helyén még a belől, belé névutókat találjuk: ágbelől, mogzotbelől, pusztébelé (e helyett posztóbelé). Érdekesebb szók: bezzögség a. m. bizonyság, huny a. m. csillag. Bőven tárgyalta e nyelvemléket Zolnai a Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás előtti korból c. könyvben s a Magyar Nyelvőrben 1895. (Tőle vettük át a K. történetét.)

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is