Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Könyvészet... ----

Magyar Magyar Német Német
könyvészet ... Bücherkunde...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Könyvészet

(bibliográfia), az a tudomány, mely minden nép és korszak irodalmi emlékeinek összegyüjtésével foglalkozik. Az összeállítás történhetik betürendben, v. szakok szerint, vagy végre időrendben és pedig tekintettel, vagy tekintet nélkül a felsorolt könyvek értékére. Kétféle K.-et szoktak megkülönböztetni; az elméleti K. csak azon műveket sorolja fel, melyeket egyáltalában megirtak vagy kinyomtattak; a gyakorlati K. ellenben a felsorolt könyvek külsőségeire, adataira is kiterjeszkedik és figyelemmel van a gyüjtők hajlamaira és kivánságaira is. A főbb szempontok: a könyv története (ritka kiadványok, eltiltott, megcsonkított könyvek stb.), a nyomtatványok kora (incunabula s egyes nyomdászok sajtótermékei), a könyv külső alakja (nyomás, rézmetszetek, miniature-képek stb.; különböző anyagu papir, pergamen, selyem stb.; a példány minősége [editio princeps], kötése stb.). Az igy felfogott K. a könyvgyüjtés (gör. és lat. bibliomania) szenvedélyével van összefüggésben.

A K.-i művek felölelik: 1. Minden idők, nemzetek és tudományok összes irodalmát; az első ilynemü gyüjteményt Geszner Konrád állította össze: Bibliotheca Universalis (4 köt., Zürich 1545-55). Újabb korban azonban az ilyen gyüjteményes munkákban már csak a valamire való könyvek vannak felsorolva. Ilyen Brunet alapvető munkája: Manuel de libraire (5. kiad. Páris 1860-1880) é Grässe: Trésor de livres rares et précieux (Drezda 1859-69). - 2. Egyes országok összes irodalmi termékeit. Ilyenek nálunk: Szabó K., Régi magyar könyvtár, I. köt. 1531-1711 közt megjelent magyar nyomtatványok (Budapest 1879); u. o. II. köt., 1473-1711 közt megjelent nem magyar nyomtatványok (u. o. 1885); ennek folytatásai: Petrik G., Magyarország bibliografiája 1712-1860 (u. o. 1888-1892); u. a., Magyar K., 1860-75 (u. o. 1885); Kiszlingstein, Magyar K., 1876-85 (u. o. 1890); Petrik G., Kalauz az újabb magyar irodalomban (u. o. 1894); Angolországban: Allibone, A critical Dictionary of English literature (Filadelfia és London 1859-72); Franciaországban: Quérard, La Franc littéraire (Páris 1827-64) és Lornz, Catalogue général de la libraire française depuis 1840 (u. o. 1867-91); Olaszországban: Catalogo collettivo della libreria italiana (Milano 1881-91); Spanyolországban: Hidalgo, Diccionario general de bibliografia espanola (Madrid 1862-81); Finnországban: Vasenius, La littérature finnoise 1544-1877 (Helsingfors 1878-87); Portugáliában: Da Sylva, Diccionario bibligrafico portuguez (Lissabon 1858-90); Németországban: Heinsius, Allgem. deutsches Bücherlexikon (Lipcse 1812-90); Zsidó irodalomban: Fürst, Bibliotheca Judaica (Lipcse 1849-1863); stb. - 3. A tudomány egyes ágait, tekintet nélkül a nyelvre, melyen a felsorolt könyek irva vannak. Ezeknek a K.-i műveknek száma légió, mert nincs a tudománynak és irodalomnak olyan ága, melyet a könyvészetileg fel ne dolgoztak volna. Nálunk: Szinnyei J., Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos repertoriuma; I. oszt. Történelem és segédtudományok (2. köt. Budapest 1874); II. oszt. Természettudomány és mathematika (1. köt., u. o. 1876); Szamosi J., K.-i adatok a class. phil. történetéhez hazánkban (Erd. Muz. I); Daday J., A magyar állattani irodalom ismertetése (Budapest 1882); Tettey N. és tsa, Kat. Egyházirodalmi Kalauz (u. o. 1879); Havass R., Magyar Földrajzi könyvtár (u. o. 1893); Bibliotheca juridica (Kolozsvár 1875); Kerbeny és Petrik, Magyarorsz. német K. (Budapest 1886) stb. - 4. Egyes ritka és igen drága, ugyszintén a piacról kitiltott (Bibliotheca germanorum erotica, Lipcse 1885) könyveket; továbbá becses kéziratokat, kódexeket (Catalogo della biblioteca Laurenziana [Firenze], Marziana [Velence], Vaticano [Róma] stb.) és inkunabulumokat (l. o.) - 5. Végre az időnkint megjelenő K.-i folyóiratokat is ide számíthatjuk, melyek a legújabb irodalom termékeinek lajstromát tartalmazzák és csaknem minden országban megjelennek. Nálunk a magyar könyvkereskedők egylete adja ki a Petrik G. szerkesztésében megjelenő Corvina melléklete gyanánt a K. lapokat, melyek 10-10 naponkint közlik a megjelent nyomtatványokat. L. még Gyüjtők.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is