Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
kövér to be in fl...
kövér beefy
kövér corpulent
kövér dumpy
kövér fat
kövér full
kövér gross
kövér large
kövér overweight
kövér plump
kövér podgy
kövér pudgy
kövér puffy
kövér agyag... unctuous cl...
kövér betű fat type
kövér betű heavy type
kövér ember... dump
kövér ember... grampus
kövér ember... lardass
kövér pofa chuff

Magyar Magyar Német Német
kövér & elh... feist
kövérkés & ... molett

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Kövér

1. István (Acontius), sunnai érsek és a mechitaristák kongregációjának 3-ik főapátja, szül. Gyergyó-Szt.-Miklóson (Csik) 1740 nov. 20., megh. Velencében 1824 jan. 29. A keresztségben Amira nevet nyert. A mechitarista Pater Károlyt Velencébe kisérte s István főapát által fölvétetvén, ő is István szerzetesi nevet nyert. 1758 aug. 22. tette le a szerzetesi fogadását s 1763 okt. 27. pappá szenteltetett. Ezen években a teologiai tudományokon kivül a filologiával és bölcselettel foglalkozott, és az alig 30 éves fiatal papra a kolostori nevelőintézet igazgatása bizatott. Leginkább az örmény irodalom újjáalkotását tűzte ki céljául. A francia háboru kitörése után K. Erdélybe küldetett, hogy ott faj- és hitrokonait szónoklatai által vigasztalja s erősítse. Itt 1799-ig élt, midőn I. István főapát haláláról értesült és az új apát választására Velencébe hivatott. Megérkezén Velencébe 1800 nov. 10. a kongregáció tagjai őt választák meg egyhangulag II. István névvel főapáttá. VII. Pius pápa 1804-ben sunnai érsekké nevezte ki s szentelte föl. Általános földleirást irt 1785-ben örmény nyelven (11 kötet). Lefordítá s kiadta a szentirást örmény nyelven és pedig az ó-testamentumot négy, az újat három kötetben. Megirta továbbá a Mechitár Péter első apát történetét. V. ö. Arménia 1890. évfolyam.

2. K. Lajos, szinműiró, szül. Rátóton (Temes) 1852., megh. Pesten 1863 ápr. 11. Iskoláit Aradon, Nagyváradon, Pesten elvégezvén (1843-tól a jogi pályán), megyei szolgálatba lépett s élénk részt vett az ellenzék küzdelmeiben. 1848. honvéddé lett s e miatt a szabadságharc befejezte után büntetésül az osztrák hadseregbe sorozták s két évig Olaszországban katonáskodott. 1851. tért haza, az irói pályára lépett s kezdetben több jeles novellával keltett figyelmet. 1853-ban lépett föl mint drámairó Este és reggel címü vígjátékával s attól fogva majd minden évben egy pár új szinművel adta jelét fejlődő tehetségének. A francia Scribe-et választotta mintájául, s inkább szinszerüség által tünt ki, mint költői ereje vagy jellemrajzoló tehetsége által. Nem mindennapi leleménye és technikai kézsége még azután lelte volna meg a mélyebb tartalmat, de a szinpadtól később elriasztá a zsurnalisztika. Szerkesztette a Trombitát és a Jövőt s e két lap fölemésztette életkedvét s vagyona jó részét. Elégületlen, bús lett s közbejött betegségét csak súlyosbította műveinek kissé hanyatló sikere. Nevezeteseb vígjátékai: Csak kitartás (3 felv.), Nőm meghalt (3 felv.); Az első követelés, Egyik a kettő közül, Meg akarok halni (egy-egy felv.); Hűség hűtlenségből (4 felv.); drámái: A szép marquisné (4 felv.); Gazdaság és szegénység (szinmű 4 felv.). Összes darabjai megjelentek összegyüjtve K. Lajos szinművei (4 köt., Pest 1860). Neje Komlóssy Ida (l. o.). V. ö. Beöthy, Irod. tört. II.; u. az, Szinműirók és szinészek; Koszoru 1863, I. Arckép-Album 1855 I. 37.

3. K. Kálmán, gyermekorvos, szül. Jászberényben 1841 okt. 26-án. Gimnáziumi tanulmányait szülőhelyén és Egerben végezte, miközben az egri főegyházmegye növendékpapjává lett, később azonban a természettudományok iránti hajlamát követve, a papi pályát elhagyta. 1862. a budapesti orvosi egyetem hallgatójává lett. 1867. a pesti szegény gyermekkórház segédorvosává választották meg. Orvosdoktorrá 1868. avatták s ugyanakkor felavatási ösztöndíjat nyert. Mint néhai Bókai János egyetemi tanár segéde a gyermekkórházban több mint 3 évig működött. 1871. a vallás- és közokt. minisztérium által a porosz- és szászországi kumiszgyógyintézetek látogatásával bizatott meg, hogy eme keleten hiressé vált lótejbor orvosi hatását a tüdővész ellen tanulmányozza s arról véleményes jelentést tegyen. Ide vonatkozó tapasztalatait az Orvosi Heti Lap 1871 és 1872. számaiban ismertette. Felterjesztése folytán a magyar kormány által nálunk felállítani szándékolt kumiszgyógyintézet létesítése teljesen elejtetett. 1876. belügyminiszteri engedéllyel a székesfővárosban nyilvános gyermek-gyógyintézetet nyitott. Irodalmi működését már orvosnövendék korában kezdte s azóta az Orvosi Heti Lap hasábjain, valamint a Lipcsében megjelenő Jahrbuch für Kinderheilkunde-ban a gyermekápolásra és a gyermekbetegségekre vonatkozólag számos értekezés, cikk és műbirálat jelent meg tőle.

4. K. János, Fekete János (l. o.) irodalmi álneve.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is