KisszótárCímszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Közigazgatás

(administratio), az állam s állampolgároknak egyes meghatározott viszonyait és ügyeit szabályozó végrehajtó hatalom, ellentétben a törvényhozó hatalommal, amelyre általános érvényü rendszabályok alkotása tartozik. Ily, szélesebb értelemben éppen a K.-t és az igazságszolgáltatást szokás egymással szembe állítani. A tudomány a K. s az igazságszolgáltatás elkülönítésében a jogállam egyik követelményét látja, hazánkban ezt az elvet először az 1869. IV. t.-c. mondotta ki, a későbbi törvényhozás azonban az elvet szigoruan fenn nem tartotta. Mig továbbá az ily szűkebb értelemben vett K.-hoz a külügy, a pénzügy, a hadügy s az igazságügyi K. (birósági hivatalnokok kinevezése s működésük ellenőrzése) is tartozik, a legszorgosabb értelemben vett K. az, melynek tárgyát a nemzetek fizikai, szellemi és gazdasági élete alkotja, tehát az, aminek teendői hazánkban a belügyi, a vallás- és közoktatásügyi, kereskedelmi és a földmívelési minisztériumok között megoszlanak. A K.-ra vonatkozó alapelveknek tudományos tárgyalása és fejlesztése a K.-i tudománynak feladata, amely az országászattannak (politikának) egyik részét képezi. A K.-ra vonatkozó tételes szabályoknak foglalatja a K.-i jog. A K.-i ügyek ellátása a K.-i hatóságok hatásköréhez tartozik. Mig a biróságoknál tisztán s kizárólag a jog szempontja a quid juris irányadó, a K.-i hatóságok az államérdekre, a közérdekre, a célszerüségi tekintetekre különös figyelemmel lenni tartoznak (quid consilii), a modern jogállam azonban arra törekszik, hogy határozott jogszabályok felállítása által a K.-i hatóságok szabad belátását mind szűkebb körre szorítsa, s az állampolgároknak jogait és kötelességeit törvényileg körvonalazza. A birói és K.-i hatóságok között felmerülő illetékességi összeütközések eldöntése nálunk a minisztérium hatáskörébe tartozik, másutt erre a célra különös hatásköri biróságok állanak fenn. Vitás kérdések a K.-i jog terén is fordulhatnak elő. Ezeknek eldöntése a birói függetlenség és elfogulatlanság biztosítékaival csakis az u. n. K.-i biróságok által történhetik, milyen nálunk eddig csak az egyenes adó- s illetékügyekre szorított hatáskörrel a pénzügyi K.-i biróság. L. még Kormány.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is