Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Közkereseti... ----

Magyar Magyar Német Német
Közkereseti... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Közkereseti társaság

(société en nom cillectif), a kereskedelmi törvény 64. §-a értelmében keletkezik, ha két vagy több személy kereskedelmi üzletet közös cég alatt korlátlan és egyetemleges felelősség mellett folytat. A társasággá egyesült tagok tehát üzletöket egy közös cég alatt folytatják és a társaság kötelezettségeiért egész vagyonukkal felelősek. A társaság keletkezéséhez sem okirat, sem más alakszerüség nem kivántatik. Az üzlet megkezdésekor bejelentendő az illetékes törvényszéknél a cégjegyzékbe leendő bevezetés végett. A bejelentésnek magában kell foglalnia: 1. a társasági tagok nevét, polgári állását és lakhelyét; 2. a társaság cégét és székhelyét; 3. a társaság keletkezésének időpontját; 4. azt, hogy ki vagy kik vannak a társaság képviseletére felhatalmazva. A társasági tagok egymásközötti jogviszonyaira a társas szerződés irányadó. Ilyennek nem létében főelv, hogy a társasági tagok valamennyien egyformán vannak a társaság képviseletére és az üzletvezetésre jogosítva és valamennyien a társaságnak kötelesek szentelni összes tevékenységöket és a társaság üzletkörébe nem eső ügyletekkel nem foglalkozhatnak. A társaság érdekében tett kiadások megtérítését követelhetik, de viszont ők is tartoznak megtéríteni a társaságnak okozott károkat. Ha csak egyes tagok vannak az üzletvezetésre feljogosítva, a többieknek is jogukban áll a társasági ügyek menetéről meggyőződni, és a társasági könyvekbe betekinteni. Az üzleti év végével a tagok betéteik után kamatok számíttatnak, az olyan tagoknak pedig, akik csak munkájokkal járultak a társasághoz, megfelelő munkadíj számíttatik. Harmadik személyekkel szemben a társasági viszony joghatálya a cégjegyzésbe történt bevezetéssel veszi kezdetét, de előbb is, mihelyt a társaság üzletét tényleg megkezdette. Aki valamely fennálló társaságba lép, a belépése előtt keletkezett társasági kötelezettségekért a többi tagokkal egyenlően felelős. A képviseleti jogosultság korlátozása harmadik személyekkel szemben joghatállyal nem bir. Az egyes tagok magánhitelezői a társaság vagyonát igénybe nem vehetik, hanem csupán az illető tagoknak a társaságtól járó illetőségét, mely reájuk felszámolás esetén jut és e végből a hitelező felmondhatja a társas szerződést. A társaság feloszlása bejegyzés végett az illetékes törvényszéknél bejelentendő. A társaság feloszlása után, csőd esetén kivéve, felszámolásnak van helye, mely abból áll, hogy az evégből kirendelt felszámolók a folyó ügyeket befejezik, a társaság kötelezettségeit teljesítik, a társasági vagyont készpénzzé teszik. Erre nézve a felszámolók korlátlan meghatalmazással birnak. A felszámolás befejezése után a társaság könyvei s egyéb iratai a tagok közös megbizottjának, ilyennek hiányában az illetékes törvényszéknek adatnak át megőrzés végett. Az egyes tagok ellen a társaságot terhelő igények alapján átadható keresetek a társaság feloszlásától, az illető tag kilépésétől v. kizárásától számított öt év alatt évülnek el, kivéve, ha a társaságnak felosztatlan vagyona marad, ekkor ezen vagyonból az öt éven túl is követelhetnek a hitelezők kielégítést. V. ö. Kereskedelmi törvény 64-124. §§; német kereskedelmi törvény 85-149. §§; Code de commorece 19. cikk.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is