Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
lakáskérdés... housing pro...

Magyar Magyar Német Német
Lakáskérdés... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Lakáskérdés

néven foglalják össze ama feladatokat, amelyeknek megoldása által a népesség lakás iránti szükségletein segíteni lehet. A lakás iránti szükséglet megitélésénél nem szabad a tényleg jelentkező kereslet kivánataira gondolni, mert a L. különösen a népesség hirtelen és rohamosan történő szaporodásakor válik égetővé. Az újabb időben különösen nagyvárosok gyors és hatalmas fellendülése alkalmával a vidékről beáramló népesség nagyon megnöveli a lakások iránti keresletet, aminek első következménye a lakbérek fölemelkedése és a lakások zsufoltsága. Minthogy pedig e körülmények majdnem kizárólag a munkás-néposztályoknál következnek be, nagy veszedelmet rejtenek magukban ez osztálynak amugy sem kielégítő erkölcsi és egészségi viszonyaira. A hatóságoknak éppen azért arra kell törekedniök, hogy a L.-t ne engedjék át a magángazdasági szerződések rideg egyezkedéseinek, hanem részint építés-rendőri intézkedések útján közvetlenül, részint lakásépítő-szövetkezetek támogatása, olcsó építési kölcsönök biztosítása, közlekedési eszközök gyarapítása által közvetve iparkodjanak a lakásszükségleten segíteni. A közvetett eszközök létesítésére sokat tehet és egyes helyeken tényleg tett is a társadalmi együttműködés s a munkások szövetkezése.

A magyar birodalom lakásügyi viszonyainak statisztikája az egész kérdésből csak némely részleteket világít meg, amelyeknek fontosabb adatai a következők:

A) A lakóházaknak és a népességnek szaporodását a következő táblázat mutatja:

 

Lakóházak száma

A polg. népesség száma

1850-ben

2 091 427

13 191 553

1857-ben

2 254 174

13 768 513

1869-ben

2 450 213

15 417 327

1880-ban

2 577 423

15 642 102

1890-ben

2 973 409

17 349 398

Amiből az tünik ki, hogy hazánkban a 40 év alatti időközben a lakóházak szaporodásának 42,27%-os összege a népesség szaporodásának 31,52%-os növekedését felülmulja. E jelenségnek magyarázata egyfelől a kétségkivül fokozódó jólét és vagyonosodás, másfelől azonban része van ebben a határőrvidéki házközösségek időközben történt megszüntetésének, amely törvényhozási intézkedés azt vonta maga után, hogy a szétvált házközösségi tagok rövid idő alatt voltak kénytelenek új otthont építeni. Ezt mutatja az a körülmény is, hogy a szóban forgó idő alatt Horvát-Szlavonország épület-statisztikája rendellenes emelkedéseket tüntet fel.

B) A lakóházak lakottságának feltüntetésére szolgálnak a következő adatok: A magyar birodalomban 1890. ezer lélekre esett:

Magánépület

319,5

Egyházi és iskolai épület

4,7

Községi épület

2,5

Állami vagy katonai épület

1,3

Összesen:

328,0 épület.

Ugyancsak a magyar birodalomban száz lakásra esett:

1896-ban

515 lélek

1880-ban

478 lélek

1890-ben

505 lélek.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is