Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Lakits... ----

Magyar Magyar Német Német
Lakits... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Lakits

1. Ferenc, csillagász és iró, szül. Pécsett 1859 febr. 19. Gimnáziumi tanulmányait szülővárosában és Budapesten, az egyetemieket Budapesten végezte. 1880. tanári vizsgálata letétele után állami ösztöndíjjal Göttiugában, Berlinben és Bonnban töltött két évet csillagászati tanulmányokkal, melyeket 1882-86. a kir. József-műegyetemen mint a geodézia asszisztense értékesített. Ugyanez idő alatt az ágostai hitv. evangelikus budapesti főgimnáziumon mint helyettes tanár is működött. 1885 dec. végén az akkor életbe léptetett m. kir. postatakarékpénztárhoz számvizsgálóvá, majd számtanácsossá neveztetett ki. 1890. a Magyar orvosok és természetvizsgálók nagyváradi vándorgyülésén egy Néhány középkori napfogyatkozás összefüggésben a milleniummal c., egyszersmind állami csillagda felállítását indítványozó előadása kapcsán e vándorgyülések egyik központi titkárává választatott meg s ezóta ugy ezek előkészítésében, mint munkálataik szerkesztésében tevékenyen részt vett.

2. L. Vendel, pedagogus, született Vindornyafokon (Zala) 1841 szept. 6. Az elemi iskolát s a gimnázium négy alsó osztályát Keszthelyen, a tanítóképző intézetet 1864. Győrött végezte. Tanítóskodását is Győrött kezdette meg s Nagy-Abonyban folytatván, 1868. hasonló minőségben a székes fővárosba jutott. Budapesten előbb osztálytanító volt, 1877. pedig igazgató-tanítóvá tették s jelenleg is az érsek-utcai elemi leányiskola igazgatója. L. különös buzgalmat fejtett ki a tanítói állás anyagi s erkölcsi emelése érdekében. Tagja a főváros összes népnevelési egyesületeinek. Az egyetemes tanítógyüléseknek is állandóan tagja s 1890. egyik elnöke volt. Az 1878. tartott 3-ik egyetemes gyülés végrehajtó bizottságának az elnökségét 12 éven át viselte. 1890 óta a magyarországi tanítók országos bizottságának elnöke (erről ugyan lemondott, de lemondását nem fogadták el). 1872. Pauler a népnevelők egyesületének ajánlatára kitüntetési díjban részesítette. 1873. a bécsi világkiállítás tanulmányozására küldték ki; legújabban pedig a kereskedelmi miniszter az 1896-iki nemzeti kiállítás rendezőbizottságának is tagjává nevezte ki. Irt pedagogiai s tanügypolitikai cikkeket egyes szaklapokban, jelentéseket tanulmányairól, azonkivül több iskolakönyvet. L.-ot működéséért több tanítóegyesület tiszteletbeli tagjává tette s a tanítóság 1893. arany-tollal tisztelte meg.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is