Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Leicester... ----

Magyar Magyar Német Német
Leicester... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Leicester

1. Róbert Dudley, L. gróf, Erzsébet angol királynő kegyeltje, a hollandi államok helytartója s az angol hadsereg fővezére, szül. 1532., megh. 1588 szept. 4. L. legifjabb fia volt az 1553 kivégzett s Grey Janka tragédiájában szereplő Northunberlandi hercegnek. Maga is huzamosabb ideig a Towerban volt elzárva, hol kemény bánásmódban részesült. Itt pillantotta meg a nővére Mária királynő parancsára szintén fogva tartott Erzsébet hercegnőt, aki azután trónralépése után kegyével megajándékozta és szeretőjének is fogadta. Erzsébet 1558. főlovászmesterré, majd titkos tanácsosává léptette elő s javakkal is megajándékozta. És L., kinek jellemének a hiuság egyik fettünő vonása volt, minden tartózkodás nélkül kihasználta az uralkodónő kegyét s nemsokára korlátlan hatalomra tört; sőt egy ideig Erzsébet kezére vágyakozott s ármányaival meghiusította Erzsébet tervezett házasságát egy osztrák főherceggel. Neje a szépségéről hires Robsart Amy volt, kitől azonban elválva élt s kinek korai és váratlan halálát sokan méregnek tulajdonították, melyet neki maga L. nyujtott volna. Walter Scott Kenilworth c. regényében ezt a gyanut érdekesen és szövevényesen felhasználta. L. Stuart Mária viszontagságos életében is kétszer szerepet játszott. Erzsébet királynő, kit az elbizakodott L. gyengédtelen célzásai sértegettek, 1563. azzal a tervvel foglalkozott, hogy kegyeltjét Stuart Máriával összeházasítja. ezt a tervet azonban Mária büszkén visszautasította. Később, midőn a skót királynő (1568) angol földre menekült, L. titokban előmozdította annak a Norfolk herceggel tervezett házasságát; nemsokára azonban ő maga jelentette föl a titkos szövevényt Erzsébetnek, ki őt már korábban Leicester gróffá és Denbigh báróvá nevezte ki, most pedig újabb javadalmakkal megajándékozta. 1577. a bizalmas viszony Erzsébet és közötte egy időre megszünt. L. ugyanis Latticc Knollyst, Essex Walter gróf özvegyét vette el titkon nőül, akinek férjét a közvélemény szava szerint hasonlóképpen méreggel tette el láb alól. Hosszabb idő elteltével azonban Erzsébet újra megbocsátott neki és újra kegyeibe fogadta. 1585. azon angol segélyhadak fővezére lett, melyek a hollandok segélyére siettek a spanyolok ellen. L. új tisztében korlátlan önkénnyel és kegyetlenséggel járt el s arra kényszerítette a megszorult hollandokat (1586 febr.), hogy őt helytartójuknak s hadseregük fővezérének ismerjék el. Minden jel arra mutatott, hogy az elkényeztetett L. nem csekélyebre, mint egyeduralomra törekszik s segélyére utalt nemzet felett. A sok panaszra végre Erzsébet kénytelen volt elbizakodott kegyeltjét 1587. visszahivni; kárpótlásul azonban ama hadsereg fővezérévé nevezte ki, mely az angol fővárost és a partokat a fenyegető spanyol armada ellen megvédendő vala. Alig hunyta be L. szemeit, midőn a takarékos királynő kegyeltjének összes javait lefoglaltatta s nyilvánosan elárverezte, hogy eképen a reá fordított kincseket visszakapja. Kegyeit egyébként L.-nek ekkor 21 éves mostohafiára, Essex Róbert (l. o.) grófra ruházta át. V. ö. Bekker E., Elisabeth u. L. (Giessen 1890). L. az Erzsébetről szóló munkákat.

2. L. Simon, l. Montfort l"Amaury.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is