Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Littrow... ----

Magyar Magyar Német Német
Littrow... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Littrow

1. József János, osztrák csillagász, szül. Bischofteinitzban (Csehország) 1781 márc. 13., megh. Bécsben 1840 nov. 30. Prágában jogot és teologiát végzett és 1803-tól fogva Renard gróf nevelőjeként, annak sziléziai birtokán matematikát és asztronomiát tanult. 1807. Krakóban a matematika, 1810. a kazáni egyetemen az asztronomia tanára; mint ilyen berendezte itt a csillagvizsgálót. 1816. Budára jött Pasquich (l. o.) mellé mint társ (socius) a gellérthegyi csillagvizsgálóhoz, végre 1819 a bécsi egyetemen a csillagászat tanára és a csillagvizsgáló igazgatója. A csillagvizsgáló újra szervezéseért, kiváló irodalmi s tanári működéseért 1836. osztrák nemességet kapott. Elméleti és szakmunkálatain kivül, melyek alapján többi közt Pössl a dialitikus messzelátókat készítette, L. főkép az asztronomia népszerüsítésével szerzett nagy érdemeket. Népszerü előadásait a Wiener zeitschrift für Kunst u. Litteratur című folyóiratban közölte. Nagyobb művei: Theoretische und praktische Astronomie (Bécs 1821/1827, 3 köt.); Über Höhenmessung durch Barometer (u. o. 1821); Dioptrik oder anleitung zur Verfertigung der Fernrohre (u. o. 1830); Gnomonik oder anleitung zur Verfertigung aller Arten von Sonnenuhren (ui. o. 1833); Über Sterngruppen und Nebelmassen des Himmels (u. o. 1835); Atlas des gestrinten Himmels (Stuttgart (138); máig is sok tekintetben utól nem ért népszerü csillagászata: Die Wunder des Himmels (u. o. 1834-1836), 3 köt., 7-ik kiadása 1882-83 Weisz Edétől); Handbuch zur Umrechnung der vorzüglichsten Münzen, Masse und Gewichte (u. o. 1832); Kalendariographic (Bécs 1828). L. a biztosítás terén is szaktekintély volt. Szépirodalmi munkái Vermischte Schriften címen jelentek meg (Stuttgart 1846, életrajzzal). L.-nak a budai csillagvizsgálón töltött idejéről, valamint nem egészen korrekt viselkedéséről Pasquichnak Kmeth általi megtámadásában lásd bővebben Heller Ágost, A gellérthegyi csillagásztorony (Természettudományi Közlöny, X. kötet, 107-109. füzet, 1878).

2. Károly Lajos, az előbbinek fia és utóda, szül. Kazánban 1811 jul. 18., megh. Velencében 1877 nov. 16. Atyja oldalán kezdettől fogva csillagászattal foglalkozva, már 1831. mellette asszisztens, majd annak halála után 1842. a bécsi csillagvizsgálónak igazgatója, miután már 1835. kiadta Hell"s Reise nach Wardöe und seine Beobachtungen des Venus-Durchganges im Jahre 1769. 1847. Struve V.-sal együtt az orosz és osztrák fokmérés csatlakozásának megítélésére küldötték ki, 1848-tól fogva mint a bécsi akadémia tagja, annak emlékirataiban közölt több értekezést, igy különösen 1841-ben Beiträge zur nautischen Astronomie címen könnyü módszert közölt a tengeren való helymeghatározásra, melyet Faye H. Franciaországban is bevezetett. 1862 óta élénken részt vett a közép-európai fokmérés munkálataiban, Weisszel együtt pedig a bécsi csillagvizsgáló meteorologiai észleleteit dolgozta fel. Lefordította Airynek A csillagászat történetének vázlata a XIX. sz. elején (Bécs 1835) és irt Populäre Geometrie-t (Stuttgart 1839); Gehlers szótárában pedig 1844. a geográfiai szélességek gazdag jegyzékét közölte (külön lenyomatban Lipcsében 1848, pótlások 1846). A bécsi csillagvizsgáló Annaleseiben, melyek vezetése alatt nagyjelentőségüekké váltak, kiadta Piazzi összes észleleteit, valamint az Argelander-Öltzen-féle csillagjegyzéket. Többször és mindig bővítve rendezte sajtó alá atyjának népszerü csillagászatát, a Wunder des Himmels-t, utoljára a 6-ik kiadást 1877. Az ő igazgatása alatt épült fel a bécsi remek új csillagvizsgáló. 3. L. Henrik, az előbbinek öccse, szül. Bécsben 1820 jan. 26., meghl. Abazziában 1895 ápr. 24. A tengerészethez ment, 1858 óta fregatt-kapitány és a kereskedelmi tengerészeti akadémia igazgatója Triestben; mint m. királyi tengerészeti felügyelő Fiuméban; mint tengerészeti és mint szépirodalmi iró működött. Munkái: Marienwörterbuch (Bécs 1851); Handb. der Seemanschaft (u. o. 1859); Aus der See (Triest, 4-ik kiad., 1876); Reisebilder (Bécs 1883) Lustspiele u. Novellen (1891).

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is