Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Lo Presti... ----

Magyar Magyar Német Német
Lo Presti... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Lo Presti

(ejtsd: -preszti), Fontana d"Angioli bárói család, mely eredetileg Spanyolországból (Kasztiliából) származott, ahonnan a XIV. sz.-ban Sziciliára ágazott el; 1739. egyik ága Ausztriában telepedett meg, míg Magyarországban az 1764. országgyülés XLVII. t.-c. értelmében nyerte el a honfiusítást. A család nemzedékrendje Péterig vezethető fel, aki Kasztiliából 1391. Sziciliába költözött és V. Alfonz királytól vitézsége fejében birtokokat és nagy rangot nyert. Utódai nagy szerepet játszottak Palermóban. L. Prosper (szül. 1555.) mint a máltai lovagrend tagja vívott ki hősi nevet és II. Ferenc VI-ik Károly idején emelkedett nagy állásokra Palermóban. A spanyol örökösödés napjaiban a család Ausztriához szított és ennek következtében a győztes spanyolok által minden hivatalától és birtokától megfosztatott. E miatt L. Ferenc Sziciliáról 1736. Családostul Bécsbe költözött. L. Rochus ekkor már az osztrák hadseregben szolgált, előbb Olaszország, majd hazánk földjén harcolt (a törökök ellen) és elvégre II. Frigyes porosz királlyal vívott hadjáratokat küzdötte végig. 1748. a vitéz rochust az alsó-ausztriai urak jegyzékébe iktatták és bárói rangját elismerték; a magyar rendek pedig őt és fiörököseit 1764. honfiusították. Rochusnak több fia volt, ezek közül: III. Ferenc Esterházy Juliát, József pedig Draskovics Henriettát vette nőül. Ez a József 1788. halhatatlan nevet biztosított magának, amidőn jun. 28. az Új-Palánka közelében fekvő Rama-kastélyt összesen 23 katonával 5000 török ellen rettenthetetlenül megvédelmezte, ugy hogy a törökök csak roppant veszteségek árán birták a várat kezökbe keríteni. A vitéz hadnagyot Új-Palánkán temették el nagy katonai pompával. Rochus harmadik fia, I. Lajos (szül. 1767., megh. 1832.), Temes vmegyében telepedett le, hol Sauru osztr. PénzügyminisztertőlMercyfalva és Zsadány uradalmat szerezte, melyekhez 1826. Az aradvármegyebeli Tok, Iltyó és Szelisztye uradalmak járultak. Hitvesétől, Le Roy Lozembrune Jozefától 3 leánya és két fia született: II. Lajos és Árpád (l. o.).

1. L. Árpád báró, szül. 1828., megh. Budapesten 1879 jul. A szabadságharcban őrnagy lett, s rendkivüli bátorságával tünt ki, amiért Görgey mindig a legveszedelmesebb futári küldetésekre használta. A világosi fegyverletétel után külföldre menekült s kegyelmet kapva, birtokára vonult. Az ötvenes években a tudományos akadémiának 45 000 forintot ajándékozott. Hű pártolója volt a tudományoknak s tudott azokra áldozni is, de különben különc modoráról volt ismeretes. Adót nem fizetett, sőt birtokait is több évig parlagon hevertette, csakhogy adót ne kelljen fizetnie.

2. L. Lajos, szül. 1823., megh. 1878 ápr. 10. Kiváló tehetségű, de különc főúr volt, már a Terézianumban is enfant terrible-nek mutatkozott. Az 1848-49-iki szabadságharcban saját költségén huszár-csapatot toborzott. Világos után nejével, Esterházy Szerafinnal, Nápolyban élt két évig, ahonnan visszatérve uradalmait teljesen eladósodott állapotban találta. Ekkor a hitbizományi oklevélbe becsuszott formahibára támaszkodva, a majorátussal mint szabad birtokkal kívánt rendelkezni és e célból öccse Árpád éskét huga ellen összesen 114 pört indított, melyeket elvégre megnyert, de aradvármegyei birtokai rámentek a perköltségekre, öccsével pedig azóta teljesen meghasonlott. A 60-as években a család Pozsonyba költözött, ahol L. technikai találmányokra adta magát és többi között merészen koncipált egyvágányu hegyi vasutat tervezett, melyet azután Diós-Győrött, iltyói birtokán és Albrecht főherceg tescheni uradalmában tényleg meg is épített. Meghalt Pozsonyban, ahol egyetlen fia, Lajos (született 1862 nov. 4., meghalt 1873 máj. 6.), oldalán temették el. L. özvegye 1878-ban halt meg. Három (még élő) leányai közül Ilona 1876. Zichy Ernő grófhoz ment nőül; Ágnes (Ines) 1873. Stralendorff Károly szász hadnagyhoz; Szerafin pedig 1877 óta Csáky Lajos gr. neje.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is