Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Longueval... ----

Magyar Magyar Német Német
Longueval... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Longueval

(ejtsd: longvál), 1. lüttichi (Belgium) születésű császári százados Lajos badeni őrgróf ezredében. Midőn Eperjesen szolgált, Dujardin ezredes kiséretében gyakran vendég volt II. Rákóczi Ferenc nagy-sárosi kastélyában. A fejedelem hamar megkedvelte a művelt fiatal embert, aki kitűnően beszélt franciául és látszólag mindig nagy rokonszenvet tanusított az elnyomott magyarok ügye iránt. Kegyeibe fogadta, utóbb bizalmasává is tette, noha L. a bécsi császári udvarnak, jobban mondva a jezsuiták bécsi rendházának kémkedő ügynöke volt. Rákóczi folyton közelében tartózkodó, végtelen ragaszkodást színlelő alattomos embert három éven át elhalmozta jótéteményeivel és lassankint beavatta titkosabb ügyeibe is. Midőn 1700. őszén L. ezredét Árva vmegyébe tették át, a százados szabadságoltatta magát, hogy Lüttichben lakó rokonait meglátogathassa. Útközben felkereste a Bécsben időző Rákóczit és fölajánlotta neki hűséges szolgálatait arra az esetre, havalami külföldi megbízást adna számára. II. Rákóczi Ferencet épp ez időben bíztatták XIV. Lajos bécsi követe, Villars és Konstantinápoly követe, Feriol, pénz- és fegyveres segély igéretével, szövetkezzék Franciaországgal és álljon a Habsburgokkal szemben a magyar felkelés élére. Rákóczi ebben az ügyben levelet írt XIV. Lajos királynak és külügyminiszterének, Barbesieuxnek (1700. nov. 1.), melynek tartalma a fejedelmet a bécsi udvar előtt csak fölötte kompromittálhatta. Mivel nem találhatott alkalmas egyént a leveleknek rendeltetésük helyére való szállítására, nagy örömmel fogadta a kedvelt L. ajánlkozását. Beavatta az egész titokba és számos utasítással ellátva, útnak indította. Az áruló L.-a leveleket előbb átadta megbízóinak, a jezsuitáknak, kik azonnal közölték a császári udvarral is. Csak ezután vitte Versaillesbe, a honnét 1701 elején tért vissza a francia király kéziratával és Barbesieux 1700 dec. 8. kelt bíztató levelével, melyben ez Rákóczi párthíveinek névsorát is kéri. L. ezt a választ ismét kezébe juttatta megbízóinak, aztán pedig megvitte Rákóczinak Nagysárosba. A gyanútlan fejedelem 1701 február 11. megírta levelét, melyben a pártfelek felsorolását a levél átadójára bízza. A bécsi kormány e levéllel is Rákóczi félrevezetésére, még Linzig bocsátotta L.-t, ahol előzetes megállapodás szerint elfogták. Ez esemény következménye Rákóczi elfogatása (1781 ápr. 18.), Bécs-Újhelyre vitele és állítólag felségsértő levele miatt törvénytelen bíróság elé állítása volt. L. szerepelt, mint vádló és egyetlen tanú, ki nem átallotta hamis esküvel is megpecsételni jótevője elleni vádját (melynek egyik pontja az volt, hogy Rákóczi, Szirmay Endre, Vay Ádám, László, Mihály, Okolicsányi Pál társaival - kiket L. soha nem látott - összeesküvői értekezletet tartott. A fejedelemnek a börtönből való szerencsés menekülése L. csúnya szereplésének végett vetett. V. ö. II. Rákóczi Ferenc (latinnyelvű) Önéletrajza (kiadja a magy. tud. akadémia tört. bizottsága, Budapest 1876). sz. g.

2. L. György Ágost, l. Buquoy.

3. L. Károly Bonaventura, l. Buquoy.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is