Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Lutsch... ----

Magyar Magyar Német Német
Lutsch... ----

Címszavak véletlenül



Címszó:
Tartalom:

Lutsch

János, nagyszebeni királybiró és a szászok ispánja, szül. Szebenben 1607 ápr. 28., megh. Konstantinápolyban 1661 nov. 17. Gazdag szász család ivadéka. Tanult Gyulafehérvárt a jezsuitáknál és Kolozsvárt az unitárius kollégiumban, 1625-28. Németországban az akadémiában. Hazatérvén, különböző városi hivatalokat viselvén, végre szebeni királybiróvá és szász ispánná lett. Ily minőségben küldetett, minden mentegetődzése dacára, II. Rákóczi György által Bánffy Györggyel és Dániel Ferenccel együtt Köprili Mohammed pasához Temesvárra. Még ezen megbizatását be sem végezhette, midőn Barcsay Ákos a szultánnak igért 50 000 forint fejében kezesül adta Konstantinápolyba s ott is maradt rabságban egész haláláig, mely hosszabb betegeskedése után következett be. Életéről, kiküldetéseiről és különösen a törökök körében szerzett tapasztalatairól igen érdekes németnyelvü naplót irt, melyet fia, szebeni szenátor (megh. 1703.) másolatából egész terjedelmében közzétett gr. Kemény József (Kolozsvár 1839) Deutsche Fundgruben der Geschichte Siebenbürgens cimü forrásgyüjteményben. Életrajzát közölte: Weivarth János, Siebenbürgische Quartalschrift (II. köt.) és Windisch, Ungrisches Magazin (III. köt.).

Forrás: Pallas Nagylexikon



Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is