Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Magántanuló... ----

Magyar Magyar Német Német
Magántanuló... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Magántanuló

az olyan tanítvány, akinek oktatásáról a háznál gondoskodnak. Az elemi iskolás koru M.-ra nézve, aki iskolakötelezettség alatt áll, népoktatási törvényünk ugy intézkedik, hogy annak szülei v. gyámja a helybeli iskolaszéknek bélyegmentes bizonyítványt tartoznak előmutatni, hogy valóban részesül a törvényileg kiszabott tanításban; valamint az illető iskolai hatóságok is kötelesek ügyelni, hogy a M.-k legalább is oly oktatásban részesüljenek, minőt a törvény szrint berendezett nyilvános elemi népiskolában nyerhetnének, és hogy a kötelezett évek tartamáig taníttassanak. A M.-k kötelesek évenkint vizsgálatot letenni valamely megfelelő nyilvános tanintézet tanítói előtt. S hogy az iskolai hatóság a M.-kat számon tarthassa, a szülők v. gyámok tartoznak elemi iskolai koru gyermekeiket v. gyámoltjaikat, akiket háznál taníttatnak, minden iskolai év elején minden nyilvános iskolában meglevő nyilvántartási naplóba beiratni. A középiskolai M.-k vizsgálatára nézve pedig az Iskolai Rendtartás a következőleg intézkedik: M.-k, kik nem vevén részt az intézet oktatásában, magánúton készültek, de előmenetelük igazolására nyilvános vizsgálatot tesznek, csak az érettségi vizsgálatok idején, s lehetőleg a főigazgató közbenjárásával tehetnek vizsgálatot. E vizsgálatokat az igazgató tartja azon osztály tanáraival együtt, amelyből a M. megvizsgálandó. A vizsgálat irásbeli és szóbeli. A magánvizsgálatokról szóló jegyzőkönyvnek a készített irásbeli dolgozatokkal együtt felterjesztendők a főigazgatósághoz. Az osztályösszevonásra csak rendkivüli esetekben ad a vallás- és közoktatásügyi miniszter engedélyt. A magánvizsgálatokért a tandíjon kivül 40 frt fizetendő.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is