Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Magyar lesz... ----

Magyar Magyar Német Német
Magyar lesz... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Magyar leszámítoló és pénzváltó bank

1869. alapíttatott a Bécsben székelő alsó-ausztriai Escompte-Gesellschaft által, mely átvette a Budapesten létezett Malvieux C. J.-féle bank- és váltóház üzletét. Az intézet alaptőkéje névlegesen 1500000 frtban állapíttatott meg, felosztva 7500 db 200 frtos részvényre, de erre csak 70 frtot fizettek be részvényenkint, ugy hogy a tényleges alaptőke csak 525000 frt volt. Az intézet részvényei az első években nem jöttek piacra és az üzletkör is a szorosan vett banküzletekre szoritkozott, 1879. azonban kiterjesztették az üzletkört az áruüzletre is, de már előbb, 1877. olyképen változtatták meg a részvénytőkét, hogy a 7500 db. 200 frt névértékü, de csak 70 frttal befizetett részvényt átváltoztatták 5250 db. 100 frttal befizetett részvényre. 1880. 14750 új 100 frtos részvényt bocsátottak ki, miáltal az alaptőke 2 millió frtra emelkedett. 1881. az alaptőkét abból az alkalomból, hogy a M. átvette a fővárosi közraktárak kezelését, továbbá Szegeden, Barcson és Fiumén is létesített közraktárakat, 80000 új részvény kibocsátása által 10 millió frtra emelték. 1893. újból fölemelték a részvénytőkét 12500000 frtra és ez alkalommal a részvények névértékét is megváltoztatták, amennyiben két régi 100 frtos helyett adtak egy új 400 koronáról, illetőleg 200 frtról szóló részvényt. Végül 1895. újabb 12500 db 400 korona névértékü részvény kibocsátásával 15000000 frtra emelték az alaptőkét. Az 1895-iki részvények azonban csak 1896 jan. elsejétől kezdve részesülnek a társaság nyereségében. A M. a széles alapokon művelt banküzlet mellett áru- és közraktári üzletekkel is foglalkozik. A pénzügyi kibocsátások terén is nagy tevékenységet fejt ki és e tekintetben annak a pénzügyi csoportnak a magyarországi képvieselője, mely a bécsi Unionbank vezetése alatt áll. A nevezetesebb pénzügyi műveletekhez, melyeket végrehajtott tartozik, hogy az első magyar 5%-os papirjáradékot 14 millió frtnyi összegben ő vezette be a piacra. azonkivül a pesti hazai első takarékpénztár és a magyar jelzáloghitelbank zálogleveleinek, a temes-bégavölgyi vizszabályozási kölcsön kötvényeinek, a magyar vöröskereszt-sorsjegyek, a bazilika-sorsjegyek, a 41/2%-os új beruházási kölcsön kibocsátásában részt vett. Újabban kbocsátotta a 3%-os Vaskapu-kölcsönt. Alapításai is igen nevezetesek; igy a magyar fegyvergyár, a magyar agrár- és járadékbank, a Schönichen-Hartmann-féle hajógyár és sok más jelentékeny vállalat neki és csoportjának köszönhetik létezésüket. Részt vett a magyar általános hitelbankkal együtt a magyar folyam- és tengerheajózási részvénytársaság megalapításában és része volt az 1892-iki nagy konverzióban. A M. 1895-iki mérlege szerint a tartalékalap 2206506 frt, a különböző betétek 18897327 frtra rúgnak, a váltótárca 6922894 frt, az előlegek 11667344 frt, az adósok 13946287 frtot tettek. A M. részvényei április 1-én esedékes szelvényekkel vannak ellátva, de az osztalék rendszerint a közgyülés után fizettetik ki. A szelvény elévülési ideje 5 év.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is