Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Majláth... ----

Magyar Magyar Német Német
Majláth... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Majláth

(Maylád), 1. István, erdélyi vajda. Születési helye, éve ismeretlenek. Atyja Mátyás 1480 táján Erdélybe költözött s Fogaras táján telepedett meg, anyjának nevét nem ismerjük, ugyszintén keveset tudunk ifjukori életéről. A mohácsi csatából szerencsésen megmenekülve, Ferdinánd pártjára állott, kinek Nádasdy Tamás és Zalay Jánossal együtt Pozsony várát és a királyi kincseket kezére adták. Ferdinánd ezért Fogaras várát adományozta neki. A hadsereg élére állítva többletmagával fényes győzelmet aratott Bodó fölött, majd 1528. Szapolyai János király pártjára állott. Részt vett a zákányi összejövetelen, mely az országgyülés egybehivását határozta el Kenesére. Czibak Imre megöletése után a Gritti ellen felzúdult közvélemény által indított mozgalom élére állott s az összetoborzott sereg fővezérévé választatott. A Medgyes falai közé magát elsáncolt Grittit ostrom alá fogta, a várat bevette s Gritti Alajost Dóczy Jánossal együtt kivégezteté. 1534. erdélyi vajda lett. Ebbeli minőségében a felsőmagyarországi hadjáratot is vezette Frater Györggyel együtt. A kettő között folyó ellenséges viszony folytonos versengésnek s fondorkodásnak volt kútfeje. 1538 folyamán az Erdélyt fenyegető török veszély elhárítására célzó intézkedések keresztülvitele M.-ra bizatott, aki vajdatársával, Balassa Imrével járt el e megbizásban. Frater György homi kincstári jövedelmekről el nem számolván, midőn számon kéretett. M.-ot gyanusítá e számonkérés elrendelésével. Nem késett régi ellenfelét a hűtlenség vádjával illetni, és sikerült neki oda vinni a dolgot, hogy János király M. ellen, ki megsejtve a veszélyt, Fogaras várába vonult, ostromot kezdessen el. Ennek következménye volt az, hogy M. a János királlyal elégedetlenek élére állott, s a lázadás zászlaját fölemelé. Az 1540 ápr. 14-ére Tordára hirdetett gyülés M.-ot főbenjáró bűnben elmarasztalta. Javait elkoboztatta s halálra itélte. János király halála után Frater György kisérlé meg M. hatalmát megtörni, de ez egyelőre nem sikerült neki. M. 1540 aug. 29-re Segesvárra országgyülést hirdetett, mely őt és Balassa Imrét országos főkapitányokká választotta. Ettől kezdve arra törekedett, hogy erdély-fejedelmévé választassék. E célból összeköttetésbe lépett a törökökkel is, de eredmény nélkül. Végre 1541 jul. 20. Fogarasnál a moldvai vajda által elfogatott és Konstantinápolyba küldetett, hol 10 évig szenvedett a börtönben, mig 1550 karácsony előtti héten meghalt. Neje Nádasdy Tamás huga, Anna volt, kit 1530. vett el, hozományul nyervén vele a fogarasi birtoknak egy részét. V. ö. Mailáth Béla, Maylád István (Budapest 1889).

2. M.-család (székhelyi), l. Mailáth

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is