Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
makadámút metal road
makadámút metalled ro...

Magyar Magyar Német Német
Makadam... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Makadam

az útburkolás egy módjának a neve. Mac Adam J. L., Amerikából származott mérnök e század első negyedében 1820 körül a zúzott kőutak előállítása tekintetében Angliában egészen új elvek szerint kezdett eljárni. Mindenekelőtt kimondotta azt, hogy a szilárd felülettel épített, tehát a zúzott kőutakon is, a járművek kerekei csak a felületet koptatják s ennél fogva ha ez a felület jól van elkészitve és jól van fentartva, az út alapzata sohasem rongálódhatik meg. Hogy pedig az útfelület jó, egyöntetü és vizet át nem eresztő legyen, erre az szükséges, hogy az út anyagának befogadására szolgáló ágyazat száraz és mindenben idegen testtől mentes legyen. Mac Adam azt állította, hogy az ő módszere szerint készülő utaknak nincs szükségük külön alépítményre, hanem elegendő az, hogy az útágyra, mely 25-30 cm. vastagságu, a zúzott kő 7-10 cm. vastagságu rétegekben felhordatik, rétegenkint kocsikkal lejáratik s a kellő domborodásu útfelület 3-5 cm. vastagon poronddal behúzatik. A zúzott kő alsó rétege a szivárgó árok állandó vizszine felett legalább is 8 cm-re álljon. Mac Adám a zúzott kő keménységi fokára nem volt tekintettel, hanem fő követelményül azt állította fel, hogy az egyes zúzott kődarabok teljesen egyenlő nagyságuak legyenek s e nagyság maximuma az ő nézete szerint az 5 cm.-t meg nem haladhatja. Szerinte az egyenlő nagyságu kövekben van meg a helyben maradás tulajdonsága, mig ha egy-egy nagyobb kő kerül közéjük, ezt a kocsikerekek csakhamar kimozdítják helyéből és ez által az úttest elveszti összefüggését. Mac Adam módszere nem volt egészen ismeretlen már az ő korában sem, mert Európa több hegyvidékén, ahol apró görgeteg kövek képződnek, hasonló rendszerü utakat állítottak elő. A M.-utak v. alapzatnélküliek (s a szakférfiak csakis ezeket nevezik valódi M.-utaknak) v. alapzatosak; az előbbieket 15-20 cm. vastag zúzott kőből ma már többnyire csak könnyebb közlekedésre szánt utakra használják, vagy pedig oly utcákban készitik, ahol az a később ráfektetendő kockaburkolatnak alapjául fog szolgálni. Az alapzatos M.-nál előbb az útágyba 15-20 cm. vastagságu nehéz köveket raknak be, ezeket egymás között szorosan kiékelik és azután boritják be zúzott kővel, ezt rétegenként hngerelik, s a felületre 3-6 cm. vastag porondot húzva, ezt ismét behengerelik. Újabb időben használatba jött nálunk az u. n. aszfalt- M. is, melynek városi utakon szép egyenletes, de még sem csúszós felületénél fogva jövője van.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is