Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Marius... ----

Magyar Magyar Német Német
Marius... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Marius

Gajus, római hadvezér, szül. Cereatae faluban, Arpinum mellett (most Casamare vagyis Marius otthona) Kr. e. 156. Hispaniában kezdett szolgálni Scipio alatt és egyszerre későbbi ellenfelével Jugurthával. 119. már néptribun. Mint ilyen törvényt hoz a választásoknál elharapózott vesztegetések ellen (de suffragiis ferendis). Ekkor már kilátszott jellemének két sarkalatos vonása: erőszakosság és hevesség. de bár a patriciusoknak imponált, magasabb méltóságra mindaddig nem bocsátották, mig közéjük nem házasodott, feleségül vevén Juliát, Julius Caesar nagynénjét. Ettől fogva gyorsan emelkedik: 116 pretor és Hispania helytartója, mely állásában erős jellemünek és tiszta kezünek bizonyulván, mintaszerü közigazgatása által megkedveltette a római uramat e fontos provinciában. De katonai hirnevét a Jugurtha elleni háboruban állapította meg, melyben mint Metellus főhadsegéde lényegesen hozzájárult a győzelem biztosításához. Jugurthát félig megtörvén, szabadságot kért és kapott, és Rómába sietett (109), hol épp akkor volt küszöbön a konzulválasztás, 107. konzul lett, egyúttal a Jugurtha ellen elhatározott döntő háboru fővezére. Jugurtha bukása után M. volt a helyzet ura, s midőn a germán és kelta népvándorlás rémei remegtették meg Itáliát, Róma belé helyezte minden reménységét. 104. a távollevőt ismét konzullá választották, reá ruházván a konzulságot még négyszer, ami hallatlan eset Róma történetében. A rómaiak azonban annyira megrémültek a népvándorlástól, hogy egyes-egyedül M.-tól vártak mindent. Aquae Sextia emellett (Aix) megverte a teutonokat. A csatatéren üdvözölték őt, mint ötödízben megválasztott konzult. Azután Felső-Itáliába ment (101) és Catullus prokonzul seregével egyesülvén, Vercellaenél a cimbereket is megsemmisítette. Ezzel a veszély el volt hárítva és az egész nép (kezdve a hatalmasoktól) versenyzett a hódolatban a győztes iránt. 100. ismét megválasztották konzulnak. Midőn a Mithridates elleni háboru kitört (88), ismét megkivánta a főparancsnokságot és vele együtt a hetedik konzulátust, melyet neki megjósoltak volt. De ezúttal Sulla volt az, aki az aggastyánkor felé közeledő M. elől elragadta a konzulátust, ami végre megadta a jelszót a nyilt szakításra, nyilt ellenségeskedésre. Sulla jóformán M.-tól lesvén el a hadi sikerek titkát, most már megküzdött vele a politikai hatalomért is. Midőn Sulla Róma ellen indult és a várost elfoglalta, M.-nak fiával együtt menekülnie kellett. Minturnaeban elfogták, halálra is itélték, de nem akadt ember, aki ezt végrehajtsa. ekkor Minturnae lakói megemlékezvén M. érdemeiről, szabadon bocsátották őt és igy hosszas bolyongások után szerencsésen kikötött Afrika partjain, az akkor már romjaiban heverő Karthago területén. Épp a romokon ülve pihent, midőn a római helytartó küldöttsége jött azon izenettel, hogy hagyja el rögtön Karthagót. M. felelete ennyiből állott:«Mondd meg uradnak, hogy láttad M.-t Karthago romjain!» M. Karthagóban maradt mindaddig, amig fia meg nem érkezett. Időközben Rómából kedvező hirek érkeztek, M. pártja összeszedte magát és kivánkozott a nagy száműzött után, ki lázas gyorsasággal összeszedett sereggel közeledett a város felé. Róma felé jöttében egyesült Cinnával (l. o.) és mig emez bevonult, megkövetelte a szenátustól, hogy a reá mért száműzetést vonja vissza. Ez megtörténvén, (87) boszuszomjasan bevonult. Fegyveres rabszolgák kisérték, akik mindenkit kivégeztek, kinek üdvözletét M. nem viszonozta. Különösen Sullának személyes barátai estek el ezen vérfürdőben, vagyonát elkobozták, őt magát kiátkozták. Azután M. és Cinna minden választás nélkül egyszerüen átvették a konzulátust, de M. azt nem sokáig viselhette, mert alig pár napra a méltóság elfoglalása után meghalt (86 jan. 13.). Sulla gyülölete még a halott M.-t sem kimélte: hamvait a sírból kiszedette és az Anióba szóratta. A képzőművészet különösen életének két kiválóbb mozzanatát vette fel motivumai közé: M. Minturnaeban (Drouet képe a Louvreban) és M. Karthago romjain (Leon Cogniet festménye a Palais Luxembourgban).

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is