Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
megvesztege... bribe
megvesztege... corruption
megvesztege... dash
megvesztege... subornation...
megvesztege... fix

Magyar Magyar Német Német
Megvesztege... ----

Címszavak véletlenül



Címszó:
Tartalom:

Megvesztegetés

(crimen repetundarum, baratteria, corruptio). A magyar btkv az alany szempontjából: a) az u. n. aktiv és b) passziv M.-t különböztet meg. Amazt az követi el, aki a közhivatalnokot megvesztegeti; emezt a közhivatalnok, aki magát megvesztegetteti. Az aktiv M. tehát önálló büntetendő cselekmény s nem bűnrészesség a közhivatalnoknak cselekményében. Aktiv M. miatt büntetendő az, aki közhivatalnoknak a végett, hogy a kötelességét megszegje, ajándékot v. jutalmat ad v. igér. A kötelesség teljesítéseért adott v. igért ajándék v. jutalom tehát büntetés alá nem esik, s ebben az aktiv M. lényegesen különbözik a passziv M.-től. Jutalom általános fogalom, melyen tehát nemcsak pénzbeli jutalmat v. vagyoni előnyt, hanem minden előnyt kell érteni.A büntetés egy évig terjedhető fogház és 1000 frtig terjedhető pénzbüntetés; biróra, vizsgáló biróra v. esküdszéki tagra nézve elkövetett M. azonban 5 évig terjedhető fogházzal és 2000 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. Sokkal szigorubb és méltán a törvény a passziv M.-sel szemben. Az elkövetési cselekmény általában abban áll, hogy a közhivatalnok hiatalánál fogva teljesítendő cselekményeért v. annak mulasztásaért ajándékot, jutalmat követel, elfogad v. az ez iránt neki tett igéretet nem utasítja vissza, sőt a bűnösség megállapítására elegendő már az is, ha az ajándék v. jutalom az ő beleegyezésével harmadik személynek adatott v. igértetett. A cselekvő alany szempontjából a törvény különbséget tesz a) közhivatalnok általában és b) biró között, ahova az esküdtszéki tag is tartozik. A közhivatalnoknál a törvény a büntetés szempontjából különbséget tesz aszerint amint: 1. a teljesítendő cselekmény v. annak elmulasztása nem járna a hivatali kötelesség megszegésével, v. 2. azzal járna, v. 3. a közhivatalnok az adott v. igért ajándékért vagy jutalomért hivatali kötelességét tényleg meg is szegte. Az első két esetben a M. csak vétség, a harmadik esetben bűntett, s az első esetben egy évig, a másik esetben két évig terjedhető fogházzal büntetendő. A harmadik esetben a rendes büntetés öt évig, s csak kivételesen (árverés, szerződéskötés, szállítás, közmunkára vonatkozó esetekben) 5-10 évig terjedhető fegyház. A biróra ellenben az itt említett megkülönböztetések nem állnak; a biró minden esetben 5 évig terjedhető fegyház a büntetés akkor, ha a) a megvesztegetett biró törvényellenesen itélt v. határozott; v. b) a vizsgálóbiró kötelességét megszegte. Bűntett esetében hivatalvesztés és a politikai jogok gyakorlatának felfüggesztése; vétség esetében a viselt hivatal elvesztése is jár. A felek érdekében tett rendkivüli munkálatokért a hivatali szabályok által megengedett jutalmazás, a szolgáknak adatni szokott csekély ajándék nem megvesztegetés.

Forrás: Pallas Nagylexikon



Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is