Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Mercy... ----

Magyar Magyar Német Német
Mercy... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Mercy

(ejtsd: merszi), 1. Ferenc báró, bajor tábornok, szül. Longwyben a XVI. sz. végén, elesett az allersheimi csatában 1645 aug. 3. Ifjuságától kezdve haláláig a bajor hadseregben szolgált és egyike volt a 30 éves háboru kiválóbb hadvezéreinek. Több ízben megverte a svédeket és 1643. a franciákat verte ki Bajorországból. 1644 aug. Condé ésTurenne támadásait verte vissza Freiburgnál, a következő évben pedig turennet győzte le Mergentheim mellett.

2. M. Kolozs Florimund gróf, császári fővezér, M. Ferenc unokája, szül. 1666., elesett 1734 jun. 29. a crocettai ütközetben. 1683 óta 1690-ig a törökök ellen harcolt hazánkban. Részt vett nevezetesen Lotaringiai Károly alatt Budavár visszavívásában és több nyilt csatában. 1701. Felső-Itáliába küldték a franciák ellen, 1702. pedig a Rajna mentén küzdött azokkal. 1704. mint őrnagy Strassburg előtt tüntette ki magát; 1706. Landaut ostromolta, 1707. pedig Offenburgnál győzött. Erre táborszernaggyá tették és Olaszországba küldték, ahol 1709. Mantovát felszabadította. Innen visszatért a Rajna mellékére, hol a Fekete-erdő szorosaiban helyt állott a franciáknak. Az 1716-iki török háboru kitörése után Szavójai Jenő maga mellé vette és nagy hasznát látta M. ügyességének. Részt vett a péterváradi diadalban, szintugy Temesvár és Belgrád visszafoglalásában. Temesvár bevétele után Jenő herceg Pancsova, Újpalánka és Orsova ostromlását bizta M.-re; az előbbi kettőt kapitulálni kényszerítette. Orsovával szemben pedig, melynek ostromát a téli hideg beállta folytán abba kellett hagynia, Mehádiát erősbítette meg. Nándorfehérvárnál M. Pálffy alatt a jobb szárnyon vezényelt és nagy része volt a felmentő török had teljes kudarcában. Miután már 1717 óta Jenő megbízásából a felszabadított temesi bánságot kormányozta, 1719. Sziciliába küldték a spanyolok ellen, 1720. pedig III. Károly grófi rangra emelte és újra a temesi bánság kormányzásával bizta meg. Ebben az állásban a jóindulatu és igazságos M. nagy érdemeket szerzett a török időben mocsáros vadonná lett tartomány újra betelepítése és felvirágoztatása körül. A török háboruban a lakosság nagy része kipusztulván, M. telepítés útján segített a bajon s e végből leginkább külföldről, nevezetesen Bajorországból hivott be telepítvényeseket (svábok), egyes községeket azonban franciákból, olaszokból, sőt spanyolokból (Nagy-Becskerek) alakított. Az ő tiszteletére nevezték el Mercyfalva (Temes) olasz gyarmatot. A telepesek egy része mocsaras vidékre kerülvén, nagyon sokan a mocsárláznak estek áldozatul, ez okból a viz lecsapolására, a Temes és Béga szabályozására is kiterjedt figyelme. A telepesek földeket bőven kaptak, sőt házakat is építettek nekik és gazdasági felszereléssel látták el őket, M. azonkivül intézkedett, hogy ne csak gabona, hanem ipari növények termelésére szoktattassanak, milyenek p. a festő buzér és csülleng, a repce stb. Temesvárt a gyárvárosban pedig olaj-, posztó-, drótgyárat, papirmalmot állíttatott. A selyemtenyésztés meghonosításával a mantovai származásu Rossi apátot bizta meg, kinek vezetése mellett nagy eperfatelepeket és Temesvárt selyembeváltó hivatalt, gomybolyítót és szövőgyárat létesített. A krassó-vármegyei bányatelepekre Felső-Magyarország, Tirol, Cseh-, Stájer- és Szászországból hivott be bányászokat és erdőmunkásokat. 1733. hazánkból elszólították és tábornagyi ranggal Olaszországba küldték, hol azután Parma közelében, Crocetta kastély megrohanása közben hősi halállal kimult. V. ö. Horváth Mih. Magy. Tört. VII., 158. old., Mittheilungen des k. u. k. Kriegsarchivs 1891, V. évf.; Baróti L. cikke az Etnographiában I. 372 s k.; Adattár Dél-Magyarország történetéhez; Galgóczy, Emlékkönyv.

Birtokai és grófi rangja két fogadott fiára szállott. Ezek közül M. Antal mint Eszék parancsnoka halt meg 1767. Florimund M. d"Argenteau ellenben a diplomáciai pályán működött és Kaunitz megbizásából (kinek kedveltje volt) 1780-90. párisi követ volt és Mária Antoinette révén az osztrák érdekeket iparkodott érvényre juttatni. 1790-94. Londonban élt mint követ és ugyanitt meg is halt (1794 aug. 25.). Hivatalos jelentései és levelezése XVI. Lajos és kormányára nézve igen becsesek. Megjelentek a következő cím alatt: Correspondance secrete entre Maria Thérese et le comte de M. A. (kiadták Arneth és Geffroy, 3 köt., Páris 1874) és correspondance secrete du comte de M. A. avec l"empereur Joseph II. et le prince de Kaunitz (kiadták Arneth és Flammermont, I. köt., Páris 1889).

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is