Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Mezőgazdasá... ----

Magyar Magyar Német Német
Mezőgazdasá... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Mezőgazdasági kisérleti állomások

rendeltetése: kutatások, kisérletek útján a mezőgazdaság elméletét fejleszteni, a nyert eredményeknek a gyakorlatban való értékesítését elősegíteni. Az első M. Németországban, Möckernben 1851. állíttatott fel s mert az élén kémikus állott, s mert azon időben a mezőgazdaságtant alig tartották egyébnek, mint alkalmazott kémiának, főleg csak kémiai kérdésekkel foglalkozott ugy ez, mint a rövid idő alatt számos helyen felállított többi állomások is, sőt Németországban a kémia mai napig is megtartotta domináló helyzetét, habár ma már senki sem kételkedik azon, hogy a kémia igen fontos, de korántsem egyedüli segédtudománya a mezőgazdaságtannak. A kémiai állomásokat idővel a magvizsgáló, gépkisérleti stb. speciális állomások felállítása követte. A kémiai és magvizsgáló állomások a kisérleteken kivül különböző anyagok, magvak vizsgálatát is felvettk működésük körébe azon célból, hogy a gazdaközönséget a megcsalatástól megvédjék. Ezen magában véve a gazdára nagyon fontos, hasznos működés azonban akárhány állomáson a kisérletezést egészen háttérbe szorította.

Hazánkban az első vegykisérleti állomás 1873. a magyaróvári gazdasági akadémia kapcsolatában állíttatott fel; jelenleg kivüle a keszthelyi, kassai, debreceni gazdasági tanintézetek, a kolozsvári tudományegyetem kapcsolatában, Lőcsén, Pozsonyban és Budapesten vannak ily állomások. Ez utóbbi helyen az állomás kezdetben az állatorvosi tanintézettel volt kapcsolatban, jelenleg Országos kémiai intézet címmel önálló intézmény, nagy személyzettel. A hazai vegykisérleti állomások főleg csak u. n. kontrol-állomások, melyek a hozzájuk beküldött magvakat meghatározott díjért megelemezik; a kisérletezésnek nagyon alárendelt szerepe van. Az első magvizsgáló állomás ugyancsak Magyar-Óvárt állíttatott fel 1878. Jelenleg még Budapesten önállóan működő, Debrecenben, Kassán, Keszthelyen és Kolozsvárt a gazdasági tanintézetek kapcsolatában vannak ily állomások, melyek főleg a vetőmagvak tisztaságának és azonosságának megállapításával foglalkoznak. Legnagyobb működést a budapesti állomás fejt ki. Ezenkivül van még Magyar-Óvárt az akadémia, Budapesten a műegyetem kapcsolatában gépkisérleti állomás, melyek az újabb gazdasági gépek birálatával foglalkoznak (l. Kisérleti állomás); rovartani állomás Budapesten a mezőgazdaságra káros rovarok életmódjának és az ellenük való védekezés tanulmányozására és növénytermelési kisérleti állomás a növénytermelés körébe vágó gyakorlati irányu kisérletek eszközlésére. Végre Budapesten az állatorvosi akadémiával kapcsolatban fölállíttatott az állat-élettani kisérleti állomás.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is