Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Mezőrendőri... ----

Magyar Magyar Német Német
Mezőrendőri... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Mezőrendőri kihágások

A mezőgazdaság érdekében a törvény (1894. XII. t.-c.) által ilyenekül nyilvánított cselekmények. Gazdasági terményeknek ellopása tekintetében az új törvény az eddigi büntető törvénynek szigorát jelentékenyen enyhítette. (L. Lopás, XI. köt. 653. old.) A többi kihágások gazdasági terményeknek, a mezőgazdasághoz szükséges tárgyaknak megrongálás ellen védelmét s más mezőgazdasági érdekeknek biztosítását célozzák; igy p. határ- vagy tilalmi jeleknek, fáknak, csemetéknek, gazdasági célokra szolgáló megfigyelő eszközöknek, hatósági, mérnöki jelvényeknek, dülőutaknak jogtalan rongálása: másnak földjén jogosulatlan legeltetés, szekerezés, átjárás, marhahajtás; szántóföldön hagyott mezőgazdasági eszközöknek jogosulatlan használata; jogosulatlan kender- és lenáztatás, ruhaszárítás, vászonfehérítés; hasznos madaraknak pusztítása; káros állatok, növények irtásának elmulasztása stb. A büntetés rendszerint 200, bizonyos esetekben 100 koronáig terjedhető pénzbüntetés. Két éven belül történt visszaesés esetében annak kétszerese. A pénzbüntetések felerészben az országos közgazdasági alapot, felerészben a községet illetik. A közönséges büntető törvény alá esnek a cselekmények, ha a kár 60 koronát meghalad, kivévén, ha a károsult fél 60 koronánál nagyobb összeget nem igényel. A M. jobbára csak a sértett fél indítványára, bizonyos, a közérdeket mélyebben érdeklő esetekben hivatalból üldözendők. Az eljárás a közigazgatási hatóságokhoz tartozik. Azokban az esetekben, melyekben másodfokban a közigazgatási bizottság határozott, harmadokban a földmivelési miniszter dönt. A zálogba vett állatok, ha a tulajdonos 8 nap alatt nem jelentkezik vagy más biztosítékot nem ad, kellő közhirré tétel útján nyilvánosan elárverezendők. Állatok által okozott károknál a károsult kártérítés helyett négy hét alatt u. n. kárdíjt követelhet, melynek legmagasabb összege egy darab állat után egy koronában (ló, szarvasmarha, öszvér, szamárnál), legkisebb összege (baromfinál) 5 fillérben van meghatározva; bizonyos esetekben azonban a kárdíjnak kétszerese, bizonyos más esetekben, jelesül kertekben, szőllőkben, faiskolákban vagy a mezei termények érési idejében vagy éjjel történt legeltetés esetében, annak háromszorosa követelhető. A behajtót a törvény által meghatározott hajtópénz illeti. Családtagok, gyámság és gondnokság alatt álló egyének által elkövetett károkért a családfők, gyámok, gondnokok, a cselédekért a gazdáik felelősek, ha a kötelességszerü felügyeletet elmulasztották. Állatok által okozott károkért a gazda felel. A kártérítési igény 6 hónap alatt elévül. A behajthatatlan pénzbüntetés elzárásra vagy közmunkára változtatandó át. L. még Marha által okozott károk.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is