Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Mezőrendőrs... ----

Magyar Magyar Német Német
Mezőrendőrs... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Mezőrendőrség

az az őrszemélyzet, melynek rendeltetése a mezőgazdasági területnek, azon levő terményeknek vagy gazdasági felszerelvényeknek biztonsága, károsító, jogtalan cselekményektől való oltalmazása érdekében működni, az elkövetett rend- és jogellenes cselekmények elkövetőit kipuhatolni és az illetékes büntető hatóságoknak feljelenteni v. átszolgáltatni. A speciális mezei rendőrség szervezését szükségessé teszi az a körülmény, hogy a közrend, biztonság és nyugalom fentartására általában hivatott rendőri fegyveres erő, nevezetesen az állami csendőrség, egyéb szolgálatai által jelentékenyen elfoglaltatván, azt az aprólékos őrködést, melyre a mezei vagyon biztonsága végett szükség van, nem teljesítheti. Az 1894. XII. t.-c. a M.-nek ügyét a modern követelmények szerint szabályozta. E törvény kimondja, hogy a mezei határ őrizetére a politikai községek, a szőllőterület őrizésére pedig az u. n. hegyközségek kötelesek megfelelő számu mező-, illetve hegyőrt alkalmazni. Hatósági engedély által egyes község felmenthető az állandó mezőőr alkalmazás kötelezettsége alól, vagy megengedhető, hogy több szomszédos község közös mezőőrt tartson, vagy hogy a mezőrendőr teendői a szomszédos erdőkben alkalmazott erdőőrre bizassanak. Állandó mezőőrtartás alól felmentésnek nem lehet helye, ha a községi határ területe összesen, vagy a bekerített, illetve külön mezőőrt tartó birtokok levonásával 300 katasztrális holdnál nagyobb; az erdőőr megbizásának pedig csak akkor lehet helye, ha a mezei terület 200 katasztrális holdnál nem nagyobb. A községi mezőőrök javadalmának terhét az érdekelt birtokosok viselik. Ha valakinek egy v. több szomszédos határban legalább 100 katasztrális hold birtoka vagy bármekkora területü bekerített birtoka, kertje, gyümölcsöse van, külön arra felesketett mezőőrt tarthat és ha tart, ugy illető területe után a községi mezőőr költségeiben participálni nem köteles. A mezőőr szolgálati eljárásait részletesen az 1894. XII. t.-c. végrehajtási rendeletének D) melléklete tartalmazza. Ugyanebben van szabályozva a mezőrendőr fegyverviselése és fegyverhasználata; valamint az ellene indítható fegyelmi eljárás is.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is