Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Mihály... ----

Magyar Magyar Német Német
Mihály Michael

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Mihály

görög keleti (bizánci) császárok:

1. M. (I.), Kuropalates vagy Rhangabé, 811-813. császár; Theophylaktos szenátor fia. I. Nikephoros császár udvari marsaljává és vejévé tette. Nikephorost előbb Stauriakos (M. sógora) követte a trónon, ki ellen azonban M. a képtisztelő, ortodox papsággal és párttal összeesküvést szőtt, melynek Stauriakos áldozatul esett (811 okt. 2.). Ámde M. akkora gyávaságot tanusított a rettenetes Krum bolgár fejedelemmel szemben (a döntő csata előestéjén megszökött), hogy saját katonái 813 jul. 11. lemondásra kényszerítették és V. (Örmény) Leót kiáltották ki utódává, aki M.-t 35 évig (haláláig) Prote szigetén kolostorban fogva tartotta.

2. M. (II.), a Dadogó, 820-829-ig uralkodott. Sokan nem tekintették törvényes császárnak, mert elődjét, V. Leót meggyilkolta volt. Azelőtt mint hadvezér szolgált I. M. és V. Leo alatt. Uralkodását folytonos összeesküvések és háboruk zavarták. A szaracénok egyre zaklatták a birodalmat és 825. Krétát is hatalmukba kerítették; Szicilián pedig arabok vetették meg lábukat.

3. M. (III.), az Iszákos, 842-867. uralkodott, az előbbinek unokája, Theophilos és a tudós meg ortodox hitü Theodora gyermeke. Atyja halálakor (842) M. még csak 4 éves gyermek volt, ki helyett eleintén anyja és nagybátyja, Bardas, vezette a kormányt. 856. M. maga kezdett uralkodni, de romlott Bardas által elcsábítva, kicsapongó életre adta magát. Midőn a szigoru Ignatius patriárka e miatt Bardast szemrehányásokkal illette, Ignatiust elzáratták és Photiust (l. o.) nevezték ki helyére, ami a görög keleti szkizma kitörésére adott okot. Basilios tábornok 867 szept. 23. megölte.

4. M. (IV.), a Paflagoniai, uralkodott 1034-1041., Zoë császári hercegnő (VIII. Konstantin leányának) második férje. Mint III. Romanos komornyikja magas állásokra emelkedett; mindamellett urát megölte és Zoë császárnőt arra kényszerítette, hogy nejévé legyen. Nemsokára azonban súlyos kórságba esett, amiért a hatalmat bátyjára, Jánosra ruházta, mig ő maga kolostorban keresett gyógyulást és lelki nyugalmat. Felgyógyulván, 1040-1041. személyesen vonult a bolgárok ellen, akiket ez alkalommal le is győzött.

5. M. (V.), Kalaphates (a. m. a hajórács), az előbbinek unokaöccse és Zoë hercegnő nővérének és utódjának, Theodora császárné férje. Theodora halálos ágyán utódának nevezte ki, de a fellázadt nemesség már egy évvel később arra kényszerítette, hogy Komnenos Izsáknak, a hadsereg jelöltjének engedje át trónját.

7. M. (VII.), Parapinakesz (a. m. a zsugori, a kapzsi), X. Dukas Konstantin császár és Makrembolitissa Endoxia fia, a tudós Psellos tanítványa, 1071-78. uralkodott. Alatta foglalták el a normannok az utolsó alsó-itáliai görög birtokokat, mig a szeldsuki törökök Kis-Ázsia tetemes részét kerítették kezeikbe. 1078 (márc.) Botoniates (III.) Nikephoros trónkövetelő lemondásra kényszerítette M.-t. V. ö. Flach, Die Kaiserin Eudokia Makrembolitissa (Tübinga 1876).

8. M. (VIII.), Palaiologos, szül. 1224., megh. 1282 dec. 11., hadvezér és utóbb császár, uralkodott 1261-82 dec. 11. Laskaris niceai császár és családjának szolgálatában állott, mely családnak különösen a II. Theodoros halála után kitört forradalomnak idejében fontos szolgálatokat tett. Jutalmul 1258. aug. a kiskoru IV. János gyámjává, 1259 jan. 1. pedig társcsászárrá lett, mely minőségben Niceában meg is koronázták. Azóta különösen a francia nagyok ellen fordítá fegyvereit, akiket Epirusban és Moreában több ízben le is győzött. Végre alvezérét, Strategopulost 1261. Konstantinápoly ellen küldötte, melyet az 1261. jul. 25. II. Balduin latin császártól visszafoglalt. Ezzel magának a latin császárságnak is vége szakadt. M.-t szerencséje és győzelmei arra birták, hogy IV. Jánost mind jobban háttérbe szorította és elvégre megvakíttatta (1261). M. alapította az utolsó görög keleti császári családot, a Palaiologosok dinasztiáját, mely 1453-ig birta a trónt. Számos háborut viselt keleti és nyugati ellenfelekkel, kik között Anjou Károly (l. o.) is nevezendő. Önéletrajzát Troitzki János adta ki Szt. Pétervárt 1885. (Imperatoris M. Palaeologi de vita sua opusculum.)

9. M. (IX.), az előbbiek unokája, III. Andronikus fia, trónörökös korában halt el 1320 okt. 12.

A görög keleti fejedelmek közé tartozik még Mihály (I.), a Kommenosok családjából, III. Alexios császár természetes unokaöccse, aki a IV. vagy latin keresztes hadjárat idején (1204) az epirusi despotaatust alapította és Artát szemelte ki székhelyéül. 1214. orgyilkos kéztől elesett. - M. (II.), az előbbinek természetes fia, 1237. Korfu szigetén és Epirusban alapított külön hatalmat, melyet a Laskaris-családból származott császárok ellen sokáig szerencsésen megvédett. Elvégre azonban Pelagoniánál 1259. döntő csatát vesztett és erre Palaiologos VIII. Mihálynak volt kénytelen meghódolni. Megh. 1271. V. ö. a kelet-római császárság történetét.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is