Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Miklós... ----

Magyar Magyar Német Német
Miklós Nikolaus

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Miklós

hat pápa és több szent neve.

1. M., szent, Kis-Ázsiában, Patara városában előkelő vagyonos, jámbor szülőktől származott. Nagybátyja, a mirai püspök pappá szentelte. Mirában később püspökké választották. Diocletianus császár idejében az üldözött keresztényeket a kitartásra bátorította. Jelen volt 325. a Niceában tartott egyetemes zsinaton és ott Atius hamis tanítását megcáfolta. Megh. 327 dec. 6. Teste 1087. Olaszországba, Bari nevü városba vitetett. Emléknapja dec. 6.

2. M. (I.), pápa, a Szent és Nagy M. (858-867). Előkelő római családból származott. 858. került a pápai trónra. Uralkodása elején Németország egyházi ügyeit rendezte. Kormánya alatt jogtalan módon taszították el Ignác konstantinápolyi patriárkát és Photius bitorolta e méltóságot. A pápának ajándékot küldtek és kérésekkel igyekeztek belegyezését kinyerni, de ő állhatatosan védte Ignácot. Ezért szakadás állt be, mely a pápa haláláig tartott. Ez már előjátéka volt a későbbi keleti nagy egyházszakadásnak. Erélyét kimutatta II. Lothár király házassági ügyében. Ez törvényes nejétől válni akart jogtalan úton. A pápa nem engedte. János ravennai érsekkel is volt viszálya. Ez zsarnokoskodott minden alattvalója felett és midőn II. Lajos császár szövetségét megnyerte, a pápával szemben is kimutatta féktelenségét. Ezen pápa életének nevezetes ténye volt még a bolgárok megtérése. VIII. Orbán óta az egyház szentjeinek sorában tiszteli.

3. M.(II.), pápa (1058-61). Uralkodása elején zsinatot hivott össze, melyben az ellenpápa letevéséről tanácskozott, ki első fölszólítására meghódolt. Egy másik zsinatban szerencsésen elintézte Berengárnak (l. o.) ügyét, ki az oltáriszentségről vallott téves nézetét visszavonta. Ugyanezen zsinaton a pápaválasztást szabályozta és azt a bibornoktestület elvitázhatatlan jogának nyilvánította. Ezzel véget vetett sok zavarnak. A normannok fejével, Guiscard Róbert gróffal kibékült és evvel nagy segítséget nyert egyéb ellenségei ellen. Rómában az elhatalmasodó nemesi családokkal szemben sikeresen megvédte a pápaság tekintélyét.

4. M. (III.), pápa (1277-80), a hires Orsini-család tagja. A Habsburgi Rudolf és Anjou Károly közti viszályokat kiegyenlítette és előbbinek közbenjárása folytán a szentszéknek összes időközben elrablott birtokait visszaszerezte. Róma városában hatalmát biztosította. Uralkodásának hibája volt, hogy rokonait nagyon pártolta és sokszor érdem nélkül magas állásokra emelte őket.

5. M. (IV.), pápa (1288-92). Szegény szülőktől származott és korán a szt. Ferenc-rendbe lépett. Az Anjou és Aragonok közt létrehozta a békét Itália déli részeiben. A Szentföldön a törökök garázdálkodtak, minek megakadályozására saját költségén keresztes hadat szervezett, az ügy azonban hajótörést szenvedett. A tatárokhoz hittérítőket küldött; Róma városát nagy építkezések által gazdagította.

6. M. (V.) pápa nevet viselt az a férfiu, ki mint ellenpápa lépett fel XXII. János ellen, de csakhamar alávetette magát a törvényes pápának. Az egyházat sohasem kormányozta és a pápák névsorában sem foglal helyet.

7. M. (V.), pápa (1447-55). A német-római király, III. Frigyes barátságos volt irányában és elismertetését kieszközölte az ellenpápával (V. Felix) szemben, kit VII. Károly francia király pártolt. M. közbenjárására szünt meg a zsinat, mely szakadást okozott a kereszténységben. III. Frigyes Basel elhagyására kényszerítette azt, mire Franciaországba tette át üléseit. VII. Károly azonban rábirta V. Felix ellenpápát a lemondásra, mire a zsinat 1449. M.-t elismerte pápának. 1450-ben megtartotta a jubileumot a legnagyobb rendben. 1452. megkoronázta III. Frigyest Rómában. Sok gondot okoztak neki az elhatalmasodó törökök. Nagy összeggel támogatta görögöket, kik megigérték az uniót, de a pápa követeit megszokott durvasággal illették. A gazdag görögök nem adtak pénzt a védelemre, a megsértett Nyugat is visszavonult. Ez alatt 1451. II. Mohammed lett a szultán, ki 1453. Konstantinápolyt ostrom alá vette. A pápa, Velence és Genua küldött ugyan hajóhadat, de hiába, a város elesett. A nemesszivü pápa új hadak létesítésén fáradozott, de már 1455. a keserüség sírba vitte. nagy pártolója volt a tudományoknak. 5000 pompás kódexet szerzett be, melyekkel alapját vetett meg a tulajdonképeni vatikáni könyvtárnak. Az egyházi művészetet is elősegítette, miről hátrahagyott emlékei tanuskodnak. Róma alatta élte aranykorát. V. ö. Karcsu Arzén, A római pápák történelme (Szeged 1869).

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is