Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Mikrofotogr... ----

Magyar Magyar Német Német
Mikrofotogr... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Mikrofotográfia

tulajdonképen a mikroszkóp által megnagyított képek fotografálása. Ide sorolhatjuk még nagy tárgyaknak, tájképeit is, minőket rendesen apró emléktárgyakra használnak fel s melyek a porosz-francia háboruban, 1870-71. nevezetes szerepet játszottak. M.-k készítésére minden jobb szerkezetü mikroszkóp alkalmas, ha vele egy megfelelő hosszuságra kihúzható közönséges fotográfiai kamarát kapcsolunk össze. Legkényelmesebb oly szerkezetü mikroszkóp, melynek optikai tengelyét vizszintesre állíthatjuk s melynek lencséi már fotográfiai célra vannak szerkesztve (apokromátok).

A készülék összeállítása és a követendő eljárás röviden ez: A fotografálandó tárgyat az asztalkára helyezve, kellő helyzetbe hozzuk és a mikroszkópot egy közönséges okulárral beállítjuk, erre ha a mikroszkópot vizszintesre hajlítani lehet, valami szilárd asztalra (vagy ha csak függőlegesen használható, valami alkalmas állványon) a fotográfiai kamarát helyezzük el ugy, hogy a mikroszkóp optikai tengelye derékszög alatt álljon a fotográfiai lemezre. A mikroszkóp csöve s a kamara nyilása teljesen fényzáróan kötendő egybe, ugy azonban, hogy az összekapcsolás a kamara és mikroszkóp szabad mozgását ne akadályozza. A fotografálandó kép nagyságát a kamara hosszusága határozza meg; mennél hosszabbra vesszük azt, annál nagyobb lesz a kép. Ha gyenge nagyítást akarunk elérni, ugy a mikroszkópba hosszabb gyujtótávolu tárgylencsét teszünk (70-35 mm.) s minden további optikai segédeszköz közbekapcsolása nélkül addig állítjuk a mikroszkóp finom állítását, mig a kép a homályos üvegen a legélesebben jelenik meg. Erősebb nagyításnál rövid gyujtótávolu (F = 4-16 mm.), esetleg olaj-imerziós objektivet választunk, ez esetben a szemmel való beállítás (a fotografálandó tárgy felkeresése) után a közönséges okulárt eltávolítjuk s helyébe alkalmas projekciós okulárt helyezünk s ennek a fotográfiai lemez felé eső lencséjét addig toljuk ki s be, mig a kép a homályos üvegen a legélesebb lesz. E művelet megkönnyítésére rendesen osztás van a mikroszkóp csövén. A legfinomabb, végső beállítás hosszu kulcs segélyével a mikrometer-sróffal történik.

Ha az optikai megfigyelésre készült műszerrel dolgozunk, tekintettel kell lennünk az u. n. fokus-különbségre, mely a szemre, illetve a fotográfiai lemezre legerősebben ható szinek fokusa között létezik. Mig a szemre sárga és a sárgászöld szinek hatnak legerősebben, addig a fotográfiai lemezre a kék, ibolya s bolyán tuli szinek hatása a legerélyesebb. Ezen különböző szinek gyujtótávola között fél méter kamara-hosszuságnál több (4-5 cm.) a különbség, az előbbieké annyival hosszabb. Igy ha a szemmel élesen látjuk is a képet a homályos üvegen, a helyébe tett fotográfiai lemez teljesen elmosódott képet ad. E körülmény folytán, ha azon síkban akarjuk a fotográfiai képet élesen nyerni, hol a szemmel is élesen látjuk, külön szerkezetü optikát kell használnunk, mely a különböző szinü, törékenységü sugarakat mind egy síkban egyesíti. Ezeket apokromátoknak nevezzük s ezek a fokus-különbözetből származó hibától mentesek. lehet azonban teljesen éles képeket a szemmel való megfigyeléshez szánt optikával is nyerni, ha a sárga, sárgászöld szinre érzékeny, u. n. ortokromatikus lemezeket használunk a feltételekre s a megvilágításra használt fényből, megfelelő szűrőkkel mind azon kék, ibolya sugarakat visszatartjuk, melyeknek gyujtó-síkja a szemre legerősebben ható sugarakéval össze nem esik. Szűrő pikrinsav-oldat vagy a Zettnow-féle szűrő (200-500 viz, 0,5 kénsav, 44 rézszulfid, 4,3 kálibikromát) lehet. A szűrő a megvilágításra használt fényforrás s a fotografálandó tárgy között alkalmazandó. Bizonyos esetekben, p. nagyon erős nagyításnál célszerü a legfinomabb részletek fotografálására kék vagy ibolya szinü sugarakat használni, ilyenkor megfelelő szűrőkkel a kevésbbé törékeny sugarak zárandók ki.

A tárgynak, melyet fotografálni akarunk, megfelelő módon s erővel való megvilágítása nagyon fontos jó képek készítésénél. Fényforrásul a nap-, elektromos, mész, zirkon, Auer-fény, esetleg jó petroleum-fény alkalmazandó. lehetséges pillanatnyi M.-kat is készíti, ehhez külön pillanatnyi záró s igen erős megvilágítás szükséges. Alkalmas e célra a magnézium-porból készített villanó keverék is. Ha a mikroszkópba megfelelő polározó eszközt vagy spektroszkópba megfelelő polározó eszközt vagy spektroszkópot alkalmazunk, amint igy szemmel eszközölhetünk polározási és spektroszkópiai tanulmányokat, ugy lehetséges ezen jelenségeket fotografálni is.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is