Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Monofiziták... ----

Magyar Magyar Német Német
Monofiziták... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Monofiziták

(gör.), eretnekek, akik Krisztusban csak egy istenemberi, nem pedig külön isteni és emberi természetet tanítottak s hittek; a tévely szerzőjétől eutichianoknak is neveztettek. Eutychies, Konstantinápoly mellett egy kolostor archimandritája, Krisztus a természet kétféleségét tagadta, állítva, hogy benne minden emberi az isteni lényében olvadt föl, s vele elkülönözetlenül egy természetté lett. Flavian konstantinápolyi patriárka 448. zsinatot hivott össze, mely Eutyches tévtanát kárhoztatta. Leo pápa kellőleg értesítve, helyeselte eljárását. Eutyches e közben 449. Efezusba új zsinat egybehivását eszközölte ki Theodos császárnál, melynek elnöke, alexandriai Dioscurus, épp oly korlátolt eszü mint szenvedélyes ember volt. Ezen a gyülekezeten, mely «rablózsinat» néven ismeretes, fegyverhatalom alatt hozattak határozatok, melyek szerint Eutyches igazolva, Flavian pedig letéve lett, sok más hithű püspökkel együtt. Leo pápa sürgetésére II. Martianus császár alatt 451. Kalcedonba egyetemes zsinat minden határozata elvettetett, Eutyches és Ioscurus kiközösítették s ki lőn nyilatkoztatva, hogy Krisztusban két természet van egy személyben egyesülve: egy isteni, s egy tökéletes emberi, minden összeelegyedés, átváltozás, elválás és elkülönítés nélkül, miáltal azonban a természet különbözése nem szünik meg. E téves tanítás következtében támadt zavarok századokon át tartottak. Igy Palesztinában Juvenalis jeruzsálemi püspököt székéből kiűzve, Teodos monofizitát tolták helyébe; Alexandriában az általunk megölt Proterius helyébe Timot nevü szerzetest tették püspökké; Sziriában Barsumas apát garázdálkodott; tanítványa, Samu Örményországban követte mesterét. Ez időtájt iszonyu zavarokat támasztott Fullo Péltter Antiochiában, ki elűzvén a kat. püspököt, székét erővel foglalta el. E zavaroknak véget vetendő, Zeno császár Acaius konstantinápolyi patriárka tanácsára 482. békerendeletet (Henotikon, l. o.) bocsátott ki, melynek erejénél fogva a M. egyesíttetnének a katolikusokkal. III. (II.) Felix pápa e rendeletet többszörösen és határozottan elitélvén, I. Justin császár azt eltörölte, a kalcedoni zsinatot jóváhagyta és az Anastasius császár által számkivetett püspököket visszahivta s igy a békét helyreállította a keleti és nyugati egyház köt. Ugyanezt tette Justinius császár is. Ez azonban nem gátolta a M. fönmaradását, sőt az arabok segítségével elterjedtek Ázsia és Afrikában; Alexandriában patriárkát választottak maguknak és koptoknak (l. o.) neveztettek, mig Sziria és Mesopotámiában Baradai Jakabtól sajátságos egyházszervezetet s jakobita nevet nyertek a M.; ezekkel szemben a katolikusok, mivel hitt tekintetében a császárt és kalcedoni zsinatott követik, melchitáknak neveztetnek ma is. - Az erdélyi részekben 1672. Oláhországból betelepült 3000 örmény család is eutichiánus volt, de nemsokára Minász (episcopus moldavus) püspökükkel egyetemben örmény ritusok fentartásával Rómával egyesültek s a ma is fennálló és törvénybe cikkelyezett hazai örmény kat. egyházat alkotják.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is