Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Montessori... ----

Magyar Magyar Német Német
Montessori... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Montessori

oktatás

Maria (Chiaravalle, 1870. aug. 31.?Noordwijk am Zee, 1952. máj. 6.): orvos, ped., a nevét viselő nagy hatású reformped.-i koncepció megalkotója. Műszaki, majd orvosi tanulmányokat folytatott, s Olaszo. első orvosnőjeként szerzett diplomát 1896-ban. Ezt követően antropológiai, elmekórtani vizsgálatokat végzett, és értelmi fogyatékos gyermekeket gyógyított. Később megbízást kapott Rómában, a gyenge tehetségű gyermekek int.-e a Scuola Magistrale Ortofrenica (1898) létrehozására, melynek első vez.-je lett. Int.-ben, ? ahol a fogyatékos gyermekek tanítóinak a képzése is megvalósult ? kifejlesztette speciális nev.-i módszerét és Edouard Séguin kutatásaira alapozottan kidolgozta az érzékelést aktivizáló eszközeit, melyek a későbbi fejlesztő eszközei alapját képezték. 1900-ban lemondott az int. vezetéséről, s visszatért az egy.-re, ahol antropológiát tanult. A magántanári habilitációt követően (1904) lélektani, ped.-i tanulmányokat folytatott. Megszerezte a filozófiai, tem.-tud.-i doktori fokozatot, s 1897?1906-ig több orvostud.-i művet jelentetett meg. Antropológiát s biológiát tanított a római egy.-en és tanítóképzőben. Később lehetőséget kapott arra, hogy módszerét óv.-skorú gyermekek nev.-e során is kipróbálja, s 1907 januárjában megnyitotta az első Casa dei Bambinit (Gyermekek Házát) Róma külvárosában, San Lorenzóban. Az ott folytatott gyakorlati munkájának tapasztalatait az 1909-ben kiadott fő művében tette közzé. Újszerű ped.-i rendszere hamarosan felkeltette a közvélemény figyelmét. Modelljét elsőként Svájcban, és Angliában követték. A nemzetközi áttörés éve 1912, amikor az USA-ban is elismerték ped.-áját. 1913-ban szervezte meg az első nemzetközi tanfolyamát Rómában, és ezt követően előadásokon, tanfolyamokon ismertette módszerét a világ számos országában. 1916-ban New Yorkban létrehozták az első Montessori tanítóképzőt, és 1924-től Olaszország isk.-iban ? széles körben ? alkalmazták a Montessori ped.-t. Az első Nemzetközi Montessori Kongresszust 1929-ben Dániában rendezték meg, s megal. az amszterdami székhellyel ma is működő Nemzetközi Montessori Szövetséget (AMI). Montessori 1916-tól Spanyolo.-ban élt, majd 1936-ban Barcelonából áttelepült Amszterdamba. Larenben rendezte be a Montessori ped. képzési közp.-ját. A háborús éveket (1939?1946) Indiában töltötte, s ebben az időben a békére nev. kérdése foglalkoztatta. Az Indiai Teozófiai Társaság támogatásával harcolt az analfabetizmus ellen. Visszatérve Európába (1946), ? idős kora ellenére ? nagy aktivitással tevékenykedett. Újjászervezte az olasz Montessori isk.-kat, 1947?1949-ig előadókörúton vett részt Indiában, Ceylonban és Pakisztánban. ? Montessori nev.-i célja: az öntevékeny, önállóan gondolkodó, problémamegoldó, nyugodt, együttműködésre képes, békeszerető gyermek nevelése. Ped.-jának alaptézise: a gyermek tisztelete, mert Montessori szerint minden gyermekben él a cselekvési vágy és a világ megismerésének igénye, ennélfogva biztosítani kell számukra a spontán, szabad tevékenység lehetőségeit, a megfelelő környezetet. A gyermek maga végezzen el mindent, ami fejlődését elősegíti, önmaga alkossa meg képzeteit, fejlessze érzékszerveit, építse fel tudatát. A nevelő nem ?informátor? hanem a tanulók individuális önműv.-i folyamatának hátterében tevékenykedő ?organizátor?. Az öntevékenységhez a ped.-i célok megvalósításához szükségesek a nev. tartalmát hordozó, önerősítésre, önfejlesztésre épülő speciális fejlesztő eszközök, amelyekkel a gyermek szabadon, saját időbeosztása szerint tevékenykedik, szem előtt tartva társai érdekeit. ? A Montessori-mozgalom ma is él, hatása Németo.-ban, Hollandiában, és Olaszo.-ban a legerősebb, de a világ számos országában újra reneszánszát éli. Mo.-on a Montessori ped.-ról a két vh. között több ismertetés jelent meg. Montessori kétszer járt hazánkban, (1930 és 1936), s az első Magyar Montessori Egyesület 1932-ben jött létre. Hosszabb időn át azonban csak Burchard-Bélavári Erzsébet magánóv.-ja és isk.-ja működött e koncepció szellemében. A II. vh. után Montessori ped.-ja háttérbe szorult, bár jó néhány eleme jelen volt a m. óv.-i nev.-ben. Az 1990-es évek végétől a Mo.-on is újra megjelenő reformped.-i irányzatok sorában ott találjuk a Montessori ped.-t is. Megalakult a Budapesti Montessori Társaság (1991) és a Magyarországi Montessori Egyesület (1992). Számos tanulmány, könyv jelent meg, és ma már több óv. és isk. működik újra a Montessori ped. szellemében.

F. m.: Il metodo della pedagogia scientifica applicato all? educazione infantile nelle case dei bambini. Roma, 1909.; Antropologia pedagogica. Milano, 1910.; Dr. Maria Montessori?s own handbook. New York, 1914., m.: Módszerem kézikönyve. Bp. 1930.; The absorbent mind. Adyar-Madras, 1949.; Formazione dell? uomo. Milano, 1949.; Az ember nevelése. (Szerk. Vág O.) Bp. 1978.

Kurucz Rózsa

Szerkesztette: Lapoda MultimédiaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is