Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Munkaviszon... ----

Magyar Magyar Német Német
Munkaviszon... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Munkaviszony

Az emberi kapcsolatoknak az a fajtája, amely közvetlenül az emberi munkaerő felhasználásával jön létre. Az emberi munkaerő felhasználásának folyamata sokféle lehet. Irányulhat termelési tevékenység ellátására, értékelési feladatok végzésére, de kiterjedhet bármely fajta munkára, pl. igazgatási, bíráskodási teendők ellátására. A munkaviszony nem szűkíthető le az említettek valamelyikére, hanem fogalmilag átfogja a mindezen tevékenységek kifejtése kapcsán létrejövő emberi kapcsolatokat. A munkaviszony legált.-abb célja, hogy szervezze a társ. számára szükséges feladatok (termelési, értékesítési, igazgatási stb.) ellátását, végső soron a társ.-i szükségletek kielégítését. A munkaviszonyok tartalmuk szerint egyfelől munkavégzési viszonyok, mert az emberi munkaerő kifejtésére és felhasználására épülnek, másfelől elosztási viszonyok, mivel a munka fejében ellenszolgáltatást biztosítanak. A munkaviszonynyal kapcsolatos kérdéseket a Munka Tv.-könyvéről szóló 1992. évi XXII. sz. tv. szabályozza. A munkaviszony alanyai a munkáltató és a munkavállaló. Korlátozottan cselekvőképes személy tv.-es képviselőjének hozzájárulása nélkül is létesíthet munkaviszonyt. A tizenhat éven aluli fiatalkorú munkaviszonyba lépéséhez a tv.-es képviselőjének hozzájárulása szükséges. A tizennegyedik életévét betöltött tanuló, létesíthet munkaviszonyt, ha tankötelezettségét a felnőttek isk.-i rendszerű oktatásában vagy isk.-rendszeren kívüli oktatásban való részvétellel teljesíti; az alap ? illetve középfokú nev.-i-okt.-i intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató tanuló az isk.-i szünet alatt, továbbá ha tankötelezettsége felmentés folytán megszűnt. A munkaviszony ? ha tv. másként nem rendelkezik ? munkaszerződéssel jön létre. A munkaszerződés nem állhat ellentétben kollektív szerződéssel, kivéve ha a munkavállalóra kedvezőbb feltételt állapít meg. A munkaszerződésben kell meghatározni a munkavállaló személyi alapbérét, munkakörét és a munkavégzés helyét. A munkaszerződést ? az öt napot meg nem haladó időtartamú munkaviszonyt kivéve ? írásba kell foglalni.

Vizi György

Szerkesztette: Lapoda MultimédiaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is