Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Münster-Led... ----

Magyar Magyar Német Német
Münster-Led... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Münster-Ledenburg

1. Ernő Frigyes Herbert, német birodalmi gróf, hannoverai állam- és kabinetminiszter, szül. Osnabrückben 1766 márc. 1., megh. 1839 máj. 20. Tanulmányait Göttingában végezte, mire a hannoverai államszolgálatba lépett; 1789. a pénzügyi kamara tanácsosává lőn. 1801-1804-ig Hannovera követe volt az orosz udvarnál. Azután miniszteri címmel Londonba került, ahol nagy befolyást gyakorolt az angol politikára és a Napoleon elleni harcra buzdította a kormányt. A bécsi kongresszuson a császárság helyreállítása és szabadelvü alkotmány megadása mellett buzgólkodott, mely alkalommal Poroszország ellen érzett gyülölségét nem titkolta. A hannoverai királyság megteremtése és annak rendi alkotmánya ugyszólván M. műve. Jutalmul királya Hannovera örökös marsaljává nevezte ki és Derenburggal adományozta meg. A Következő éveket M. Londonban töltötte mint kabinet-miniszter. Egyúttal Károly braunnschweigi herceg gyámjává is rendelték. Midőn Károly trónralépte után (1827) M. ellen panaszt emelt. M. külön iratban cáfolta meg az ellene emelt vádakat (Widerlegung der ehrenrührigen Beschuldigungen ... Hannover 1827). Az 1831-iki hannoverai mozgalmak alkalmából VI. Vilmos fölmentette M.-t (febr. 12.) londoni állásától, de másrészt a Bath-renddel tüntette ki szolgálataiért.

2. M. György Herbert, birodalmi gróf, Grotthaus báró, német államférfiu, az előbbinek egyetlen fia, szül. Londonban 1820 dec. 23. 1857-1865-ig hannoverai követ gyanánt működött Szt. Pétervárt; 1866. pedig hiába igyekezett V. György királyt Poroszország részére nyerni. Hannoverának Poroszországba való bekebelezése után M. Poroszországhoz csatlakozott és 1867. az urakházának örökös tagjává és Hannovera tartománygyülésének marsaljává lett. Az észak-német és utóbb a német birodalmi gyülésen a szabad konzervativ párttal szavazott. 1873. londoni, 1885. pedig párisi nagykövetté nevezték ki. Művei közül megemlítendők: Politische Skizzen über die Lage Europas vom Wiener Kongress bis zur Gegenwart, 1815-67 (Lipcse 1867), melyben atyjának fontos jelentéseit adta ki; Mein Antheil an den Ereignissen des Jahrs 1866 (Hannover 1867, 2. kiad. 1868); Der Norddeutsche Bund u. dessen Übergang zu einem deutschen Reich (Lipcse 1868); Deutschlands Zukunft, das Deutsche Reich (Berlin 1870).

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is