Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Művészeti f... ----

Magyar Magyar Német Német
Művészeti f... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Művészeti felsőoktatás

A m. felsőokt.-i rendszerben a zene-, a képző-, az ipar-, a színház-, film-, televízió- és táncművészet legmagasabb fokú képzésének összefoglaló neve. Az 1971-ben egy.-i rangra emelt, egy.-i diplomát adó főisk.-k: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Magyar Iparművészeti Főiskola, Magyar Képzőművészeti Főiskola, Színház- és Filmművészeti Főiskola. Ezek rektor vezetése alatt működnek, 5 éves tanulmányi idővel, a végzettek egy.-i szintű művészdiplomát kapnak. A Magyar Táncművészeti Főiskola főisk.-i végzettséget ad. A képzés célja a művészhivatásra felkészítés. Elsőrendű a gyakorlati képzés szerepe; az alkotó- és előadó szakmai munka aktív módszereinek elsajátítása és az önálló gondolkodás kifejlesztése. Az elméleti stúdiumok is részben gyakorlati célzatúak és a gyakorlatra támaszkodnak. A művészdiplomával párhuzamosan a felsorolt főisk.-k nappali v. l. tagozatán tanári diploma is szerezhető, amely az adott művészeti ág tantárgyának (ének-zene, rajz-vizuális nev.) közép- és felsőfokú isk.-ban való tanítására jogosít. Feszültség van a művészeti felsőoktatás ba törekvők létszáma és a képző intézmények befogadó képessége között. Minden művészeti felsőoktatási intézményben mindig nagy a túljelentkezés, sokan éveken át újra és újra próbálkoznak a felvételi vizsgán, amelynek szakaszai rostaként működnek. Feltétlenül szükséges, de önmagában nem elég a kiemelkedő tehetség, azaz a nagyon magas színvonalú képesség v. képességegyüttes. ? A felvételi vizsgákon a rátermettség mellett a felkészültség fokát is vizsgálják, állandóan keresve azokat az eljárásokat, amelyek az elérhető legnagyobb biztonsággal segítenek a legalkalmasabbak kiválasztásában. Isk.-rendszerszerűen szervezett művészeti oktatás ? a középkori kolostori előzmények után ? a XVII. sz.-ban kezdődött, és a XIX. sz.-ra honosodott meg egész Európában a képzőművészképzés akad.-i rendszere, és az egyházi zenéből kifejlődött drámai-opera éneklés. Nálunk a XIX. sz.-tól isk.-i alapítványok, jótékony célú hangversenyek, táncvigalmakból eredő közadakozások segítették a m. művészek és művészet kibontakozását, a főnemesség művészetkedvelő tagjainak és az egyház főpapjainak szponzorálásával. Pesten 1846?1860-ig Marastoni Jakab magánakad.-ján képezhették magukat a festő- és szobrászpályára induló ifjak, de inkább a bécsi, majd a müncheni akad.-n tanultak részben még azután is, hogy 1871-től a festők és a szobrászok művészeti oktatása is megindult a M. Kir. Orsz. Mintarajztanoda és Rajztanárképezdén. (Magyar Képzőművészeti Főiskola) ? Az énekművészet leghíresebb isk.-i a XVIII. sz.-ban a nápolyi, firenzei, velencei isk.-k voltak. Itáliai hatásra törekedtek nálunk is az énekisk.-k, énekmesterek az intonáció tisztaságára, a helyesen beosztott lélegzetvételre, a mell- és fejhangok regiszterének egyenletességére, a ritmikai érzékre, amelyek máig is alapkövetelmények maradtak az énekművészképzésben. (Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola) ? A művészeti felsőoktatás ba az 1993. évi LXXX. felsőokt.-i tv. ált. szabályainak megfelelően lehet jelentkezni; a művészeti felsőoktatás valamennyi intézményében felvételi, ill. alkalmassági vizsgát kell tenni. A hallgatók a sikeres záróvizsga és a nyilvánosan megvédett diplomamunka elfogadása után kapják meg egy.-i okl.-üket. A művészeti doktorandusképzést a m. művészeti felsőoktatás ban elsőként a JPTE BTK Képzőművészeti mesteriskolája indította meg 1995-ben. A Doctor of Liberal Arts fokozat a PhD egy.-i doktorátus megfelelője, melyet gyakorlati és elméleti kutatómunkát végző képző- és iparművészek szerezhetnek meg. A JPTE BTK Képzőművészeti Mesterisk.-ján festészet, kőszobrászat és kerámiaszobrászat szakágakban indult művészeti doktorandusképzés, ahová szakirányú egy.-i diplomával és középfokú idegennyelv-ismerettel rendelkezők jelentkezhetnek. Egyéni munkaprogramjuk hat félévet átfogó szakmai és tud. kutatási program. A Magyar Iparművészeti Főiskola 1996-ra, a Magyar Képzőművészeti Főiskola is a közeli évekre tervezi a DLA fokozat megindítását.

Csôregh Éva

Szerkesztette: Lapoda MultimédiaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is