Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Múzeumpedag... ----

Magyar Magyar Német Német
Múzeumpedag... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Múzeumpedagógia

Az isk.-n kívüli ismeretszerzés, ismeretközvetítés sajátos, múz.-ban megvalósuló formájával foglalkozó ped.-i elmélet és gyakorlat; a múz. gyűjteményi anyaga, kiállításai, az ott folyó kutatómunka és a múz. látogatói közötti közvetítőtevékenység azon területe, amely a gyermek- és ifjúsági koroszt.-lyal foglalkozik. Közvetlen célja a múz.-i anyag (gyűjtemény, kutatómunka, kiállítás) sokoldalú és élményszerű megismertetése. Hosszabb távú célja a múz.-ok által nyújtott kulturális ismeret és élmény igénylésére és ezáltal múz.-látogatóvá nev. ? Mo.-on az 1970-es évek elején indult meg a múz.-okban a gyermek- és ifjúsági koroszt.-lyal való tudatos foglalkozás, e foglalkozások különböző formáinak, típusainak és módszereinek kidolgozása. Ekkortól alkalmaznak a múz.-okban erre a feladatra önálló munkakörű munkatársakat, múz.-ped.-ok at. A múzeumpedagógia eddig kialakult alapvető foglalkozástípusai:

1. Múz.-i óra, amely tartalmilag szorosan kötődik az isk.-i tananyaghoz, s a múz.-i anyag feldolgozásában (hangsúlyosan vagy kevésbé hangsúlyosan) érvényesíti annak szempontjait (forráselemzés, helytörténet, honismeret, irodalmi emlékhelyek, művészettörténet tanítása, történelemtanítás).

2. Múz.-i feladatlap, játéklap vagy gyermekvez. kiadvány, mely a nagyobb kiállításokhoz tematikus egységenként készül. Ez a gyermek/ifjú önálló kiállítás feldolgozását segíti, figyelembe véve életkori sajátosságait, egyúttal szelektál és súlyoz a kiállítási anyagban, a lényegre koncentrál; vezeti és irányítja (térben és tartalmilag) a gyermeket, s különböző (képes, rajzos, játékos) feladataival önálló ismeret-felfedezésre készteti. Mindezzel sajátosan aktivizálja, mintegy rákényszeríti, hogy tudatosabban és figyelmesebben nézze meg a kiállítást, keresse az összefüggéseket, rendszerezze a látottakat.

3. Múz.-i foglalkozás, foglalkozássorozat egy-egy téma tartalmilag sokoldalú, módszertanilag a gyermek aktivitására és kreativitás ára építő feldolgozása. A foglalkozás módszertani kimunkálása során hangsúlyos szerepet kap a tárgyalkotás (mely lehet tört.-i, néprajzi vagy művészeti megközelítésű), a szerep-, a helyzet- és a dramatikus játék, s ezeken keresztül az érzelmi-gondolati átélés élménye. E múz.-i foglalkozástípus érlelte ki azt a komplex módszert és foglalkozási formát, melyet Tört.-i Játszóház néven a M. Nemzeti Múz. múzeumpedagógiai munkacsoportja dolgozott ki, s alkalmazott múz.-on kívül is adaptálható módon. A módszer egy-egy kor feldolgozása során a téma, a tárgyi világ, a tárgyalkotás, a korfelidéző közös játék szoros egységére épül, így biztosítva a gyermek számára az élményszerű ismeretszerzést, a kreatív alkotási lehetőséget, a fantázia szárnyalását, a játékos beleélés élményét. A Szabadtéri Néprajzi Múz. (Szentendre) és a Bp.-i Tört.-i Múz. gyakorlatában sajátos helyzet - és szerepjáték ok kerültek a foglalkozások középpontjába, melyeknek hatását az eredeti helyszínek és viseletjelzések, illetve korhű tört.-i jelmezek teszik teljessé. A művészeti múz.-ok munkájában a művészetped. nemzetközi és hazai elméleteire alapozva jöttek létre azok a gyermek-képzőművészeti műhelyek, melyek saját alkotásain keresztül formálják a gyermek művészeti látásmódját. (vizuális nevelés).

4. Búvárterem új és figyelemre méltó módszertani kezdeményezés. Eddigi egyetlen hazai megvalósult formája a M. Term.-tud.-i Múz. term.-búvár terme, ahol a szabadon tanulmányozható tárgyakat a gyermek/ifjú önálló felfedezőkészségére, sokirányú érdeklődésére, lankadatlan kutatókedvére alapozva segíti megismerni a múzeumped. A múzeumpedagógiai programok szervezhetők isk.-i keretben (tanóra, délutáni szabadidős foglalkozás, iskolanap, tanulmányi kirándulás stb.) vagy a gyermek/ifjú egyéni szabadidős programjaként (múz.-i szakkör, klub, múz.-barát vagy művészeti kör, családos program, tört.-i vagy néprajzi játszóház, régészeti és tört.-i tábor stb.). A múzeumpedagógia másik fontos területe a ped.-ok felkészítése a múz.-i kiállítások feldolgozására mind szakmai (tárgyi), mind módszertani szempontból. Ismerniük kell, hogy egy-egy témakörhöz melyik múz.-ban milyen anyag található, az adott anyag milyen feldolgozási módjai lehetségesek, milyen szolgáltatást, segédanyagot ad a múz., ennek megfelelően hogyan készítsék elő a múz.-látogatást, s hogyan folytassák az élmény és az ismeretanyag feldolgozását az isk.-ban. Ugyanakkor a múzeumpedagógiai foglalkozások komplex, aktivizáló módszere az isk.-kban is jól alkalmazható akár tanórákra építve, akár szakköri vagy szabadidős foglalkozásként, akár isk.-napok, tört.-i évfordulók ünneplésének újszerű megszervezésére. Ennek érdekében a múz.-ped.-ok szakmai útmutatókat, módszertani füzeteket állítanak össze, önálló vagy ped.-i int.-ekkel közös továbbképzéseket szerveznek.

Lovas Márta

Szerkesztette: Lapoda MultimédiaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is