Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Nagy-Britan... ----

Magyar Magyar Német Német
Nagy-Britan... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Nagy-Britannia oktatásügye

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága lakosainak száma 57 998 000 fő, amelyből több mint 47,3 millióan Angliában, 5,1 millióan Skóciában, 2,8 millióan Walesben és 1,6 millióan Észak-Íro.-ban élnek. Az oktatási rendszer Angliában és Walesben nagyobbrészt egyforma, Skócia és Észak-Íro. rendszere az előbbitől független, attól több vonatkozásban különbözik. ? Az angol oktatási rendszer hagyományos jellemzői közé tartozik a decentralizált okt.-irányítás s az isk.-rendszer kettős szerkezetiségének tartós fennmaradása, s az ebből következő szelektivitás. A decentralizált okt.-irányítási rendszer legfontosabb szervei az 1902-ben felállított területi hatóságok (Local Educational Authorities) voltak, ezek az 1980-as évekig meghatározó szerepet játszottak az okt.-pol.-ban. Az oktatási rendszer erős szelektivitása a kétirányú fejlődés eredményeképpen fennmaradt felülről építkező, továbbtanulásra felkészítő akadémikus isk.-rendszer és az alulról építkező s a munkavállalásra felkészítő tömegokt.-i rendszer erős elkülönültségéből adódik. Ennek megfelelően a tanulókat korán szétválasztják a fenti két irány között. Az oktatás hagyományos rendszerét az 1944. évi oktatási tv. formálta ki. Ebben a 6 oszt.-os el. isk. után középfokú oktatásban az oktatás elit ága a 8 oszt.-os szelektív gimn. (Grammar School) volt, emellett a tanulók tovább tanulhattak 5 oszt.-os, a tankötelezettség végéig tartó középisk.-ban (Secondary Modern School) és 7 oszt.-os, 18 éves korban végződő műszaki isk.-kban (Secondary Technical School). A tanulók elosztását a tanulmányi ágak között a 11 éves kori vizsgák alapján végezték. Az oktatás tömegesedése az oktatási rendszer kettősségét sokáig nem tudta kikezdeni, csak a 60-as, 70-es évek folyamán a hatalomra kerülő munkáspárti oktatási kormányzat reformjai alakították át. Az 1970-es évekig az oktatási reformok az esélyegyenlőség elvét igyekeztek megvalósítani, ennek szellemében törölték el pl. a 11 éves kori vizsgát, ill. vezették be a komprehenzív középisk. -t. Az 1970-es és 1980-as években ment végbe a 16 éves kor utáni oktatás kiterjesztése is, ez új főisk.-i szektor létrehozását eredményezte. Az 1980-as években a konzervatív kormány uralomra kerülésével bekövetkezett okt.-pol.-i váltás az oktatás hatékonyságának növelését s a ?fogyasztói igények? (szülői, munkavállalói igények) fokozottabb érvényesítését célozta meg, s egyben növelni igyekezett a közp.-i befolyás szerepét is az oktatásban. Az 1988-as tv. ennek szellemében erősítette meg az intézmények autonómiáját, a szülők isk.-választási szabadságát, s gyengítette a helyi okt.-ügyi hatóságok szerepét az okt.-irányításban. ? Angliában az isk.-kötelezettség 5-től 16 éves korig tart. Isk.-kor előtti oktatásban 2?5 éves kor között a gyerekek 46%-a vesz részt, vállalatok és szülői közösségek által fenntartott magánóv.-kba további 6,4% jár. Az alapfokú oktatás 6 évig tart, 5-től 11 éves korig: első szakasza két éves, második szakasza négyéves. A középfokon az oktatás komprehenzív isk.-kban folyik, ez legkevesebb 5 évf.-ból (Skóciában 4 évf.-ból) áll. A komprehenzív középisk. egységes, a tanulókat képességre való tekintet nélkül fogadja, s a hagyományos gimn. (Grammar School) és a modern középisk. (Secondary Modern School) anyagát közelíti egymáshoz. A középisk.-k belső tagolódása sokféle lehet, szerveződhetnek az egy.-i továbbtanulást előkészítő érettségi tagozattal (Sixth Form) vagy anélkül. A tankötelezettség végén, 16 éves korban a tanulók országosan egységes középisk.-i záróvizsgát (GCSE) tesznek le, ez a vizsga a nemzeti alapttv. követelményeihez igazodik. ? A tankötelezettség (16 éves kor) utáni oktatásban egyre több tanuló vesz részt. A továbbtanulásra való felkészítést az érettségi tagozat kínálja (Sixth Form), a tanulmányokat itt a GCE -vizsga zárja le 18 éves korban. A vizsga két szinten (haladó és normál szinten) tehető le különböző tárgyakból, szelektív jellegű, eredményétől függően lehet bekerülni a felsőokt.-ba és több szakképzési formába. A felsőokt.-ba való bekerüléshez 5 tárgyból letett GCE-vizsga szükséges, ebből legalább kettő haladó szinten (A level) letett legyen. A GCE-vizsga mellett megjelent egy másik záróvizsga, a szakmai jellegű GNVQ , amely szintén jogosít a felsőokt.-ban való továbbtanulásra. Azok, akik a tankötelezettség teljesítése, a 16 éves koruk után nem akarnak sem a továbbtanulásra felkészítő, sem a szakképzést nyújtó oktatási formákban részt venni, egy év nappali oktatás s egy munkavállalásra felkészítő jellegű vizsga (CPVE) letétele után lépnek ki az isk.-rendszerből. ? Az 1988-as tv. Angliában és Walesben nemzeti alapttv. -et vezetett be minden isk. számára kötelezően. A nemzeti alapttv. három alaptárgya az angol, matematika és a term.-tud., ezekre a tárgyakra fordítják a tanítási idő 30-40%-át a középisk.-kban. Az új ttv. felügyeletét a National Curriculum Council (Nemzeti Tantervi Tanács) látja el Angliában. Skóciában nincs ilyen elkülönült szerv. A közp.-i ttv. mellett a vizsgarendszer szabályozza az oktatás tartalmát. Az oktatás folyamán rendszeresen mérik tesztekkel a tanulók tudásszintjét néhány tantárgyban. A vizsgaeredményeket az isk.-knak nyilvánosságra kell hozniuk, ez informálja a szülőket az egyes isk.-k színvonaláról. ? A szakképzés Angliában hagyományosan az isk.-rendszeren kívül, a vállalatoknál, nagyrészt betanító jelleggel

Szerkesztette: Lapoda MultimédiaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is