Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Nagy Sándor... ----

Magyar Magyar Német Német
Nagy Sándor... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Nagy Sándor

oktatás

(Zaláta, 1916. ápr. 26.?Bp. 1994. nov. 14.): ped.-i elméletíró, egy. tanár, a nev.-tud. doktora, az Akadémiai Díj (1970), és az Apáczai Csere János-díj (1986) kitüntetettje. A hazai nev.-tud. meghatározó személyisége. ? A Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Int.-ben tanítói (1935), Szegeden a Polg. Isk.-i Tanárképző Főisk.-n m.?tört. szakos tanári (1941) és az Apponyi Kollégiumban a filozófia?ped. szakon tanítóképző int.-i tanári okl.-et és bölcsészdoktori diplomát szerzett (1943). Disszertációja c.: Kemény Zsigmond és az erkölcsi világ. ? Székelykeresztúri tanítóskodás (majd hadifogság) után a Kiskunfélegyházi Áll. Tanítóképző Int.-ben tanár (1945?1948), az Országos Neveléstudományi Intézetben ösztöndíjas (1948?1949), a Pécsi Ped. Főisk. tanára (1949?1952), az ELTE BTK Nev.-tud.-i tanszékének docense (1952?), egy. tanára (1959?), tszv.-je (1959?1977). Nyugdíjba vonulásáig a Nev.-tud.-i és Lélektani tanszékcsoport vez.-je (1973?1986). A Pedagógiai Tudományos Intézet megszervezője, ig.-ja (1954?1959). ? Kandidátusi és akad.-i doktori értekezésében az okt.-elmélet alapkérdéseit elemezte (A didaktika alapja, 1956; Az oktatási folyamatra vonatkozó nézetek tört.-i alakulása és mai helyzete, 1962). Didaktikáját posztherbartiánus alapokra építette, miközben támaszkodott az 1945 előtt munkálkodó nagy hazai elődök felfogásának egyes elemeire is (Prohászka Lajos, Fináczy Ernő, Imre Sándor, Weszely Ödön). Munkáira a nyugati és a korabeli szoc. országok ped.-i irányzatainak, elméleteinek és gyakorlatának elmélyült ismerete jellemző. Didaktikájának világos rendszere (az oktatás és képzés fogalma, jellemzői, tartalmi kérdései, oktatási célok, tanítási eredmények, az oktatás folyamata, módszerei, szerv.-i formái, eszközei), fogalmainak tiszta, következetes használata, gyakorlati példái a ped.-képzés minden területén több évtizeden keresztül meghatározók voltak. Utolsó nagy műveiben (Mába nyúló történelem: a harmincas évek pedagógiai irányai. Bp. 1988.; Az oktatás folyamata és módszerei. Bp. 1993.) már megszabadította didaktikáját az ? időközben egyre inkább lejáratott ? ideológiai felhangoktól, s törekedett a pozitivista feldolgozásmódra és a szintézisteremtésre. Foglalkozott még ttv.-elméleti, nev.-filozófiai, okt.-technológiai, felsőokt.-i ped.-i kutatásokkal is. ? A Tanulmányok a neveléstudomány köréből c. akad.-i tanulmánykötet-sorozat szerk.-bizottságának tagja (1960?1985), főszerkesztője a Magyar Pedagógia c. folyóiratnak, a Pedagógiai Közlemények ELTE-sorozatnak (1966?1989) és a négykötetes Pedagógiai Lexikonnak (1976?1979). pedagógiai lexikonok és enciklopédiák ? F. m.: A tanítási óra felépítése és elemzése. Bp. 1953.; Didaktika a tanítóképző intézetek számára. Bp. 1958.; Az oktatás elmélete. Egy. tkv. Bp. 1960.; Az oktatási folyamatra vonatkozó nézetek történelmi alakulása és mai helyzete. Bp. 1962.; Didaktika. Egy. tkv. Bp. 1967. (Japánul: Tokyo, 1972.); A pedagógia alapjai. Egy. jegyzet. Bp. 1978.; Új fejlemények az oktatás elméletében. Bp. 1977. (Pedagógiai Közlemények 18.); Az oktatáselmélet alapkérdései. Bp. 1981.; A tanulás pedagógiai kérdései. Veszprém, 1982.; Oktatástechnológia a neveléstudomány rendszerében. Veszprém, 1982.; Oktatástechnológiai jellegű fejlődési tendenciák az általános és a szakképzésben. Komparatív elemzés. Veszprém, 1983.; Mába nyúló történelem: a harmincas évek pedagógiai irányai. Bp. 1988.; Az oktatási módszer és a ?módszertani szabadság? dilemmái. Ped. Szle, 1992. 9. 20?29.; Az oktatás folyamata és módszerei. Bp. 1993.

Petriné Feyér Judit

Szerkesztette: Lapoda MultimédiaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is