Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Német Demok... ----

Magyar Magyar Német Német
Német Demok... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Német Demokratikus Köztársaság oktatásügye

Németo. II. vh.-s vereségének következtében szovjet megszállás alá került területén 1949. okt. 7-én megalakult és a német újraegyesítéssel 1990. okt. 3-án megszűnt Német Demokratikus Köztársaságnak 17 millió lakosa volt. Népessége 99%-ban német. Hiv. nyelve a német volt. GNP: 7180 USD. A keletnémet területen 1946-ban tv.-t hoztak az egységes kötelező 8 oszt.-os isk. bevezetéséről az addig részleges 7 oszt.-os népisk.-k, illetve polg. isk.-k helyett, s nem nagy számban a gimn.-ok privilegizált alsófokú minőségi oktatása pótlására. 1959-et, majd 1965-öt követően kiszélesítették, 16 éves korig emelték fel az egységes kötelező isk.-zást. Az NDK ezt követő okt.-ügyének alkotórészei: óv.-i nev. kiszélesítése a nők munkába lépésével következett be. 3 és 6 éves kor között mintegy 90%-osra növekedett a koroszt. óv.-i nev.-e s felerősödött az isk.-ra való előkészítés ped.-i tendenciája. A kötelező isk.-zást 10 oszt.-osra emelték fel (6?16 éves korig). Az alsó oszt.-ra (I?III-ig) koncentrálódott az olvasás, írás, számolás nyelvi alapozás mellett a munkára nev., politechnikai alapképzés, esztétikai és fizikai nev. A IV?VI. oszt.-ban vezették be a tantárgyi oktatást, míg a VII?X. oszt.-ban a tanulók a kötelező programok mellett érdeklődésüknek megfelelően bőségesen választhattak tehetségüket fejlesztő foglalkozásokat. A IX?X. oszt.-ban 22 pályaorientáló előkészítő programban részesülhettek választásuk szerint. Szakmunkásképző isk.: a 10 oszt.-os kötelező isk. elvégzése után 2-3 éves szakmunkásvizsgát adó isk.-típus. 3 éves változata érettségire is képesített. Hosszabb változata jogot adott technikusi, mérnöki isk., középfokú szakemberek képzésére. Az ált. felsőfokú tanulásra előkészítő, speciális 2 éves teljes értékű ún. ?Oberschule? XI?XII. oszt.-os isk. széles profilú képzést nyújtott az egy.-ek és magasabb kvalifikáltságú egy.-i rangú szakfőisk.-k számára készített fel. Az NDK felsőokt.-i intézményeiben viszonylag magasabb arányú volt az esti-l. képzés, azonban ezek egy részénél kétségtelenül szűkebb volt a specializáltság és alacsonyabb volt ténylegesen a képzés színvonala. Az isk.-i képzést kiegészítette a német földön nagy hagyományú ún. ?népfőisk.-k?, üzemi és falusi szabadegy.-ek rugalmas rendszere, melyek a felnőtt továbbképzésnek, szakmai és ált. művelődésének modern formáiként fejlődtek. Az ~nek gyöngeségeként jelentkezett a tömegképzés szélesedésének kétségtelen előnyei mellett a curriculumok uniformizáltsága, ideológiai beszabályozottsága, a hagyományos porosz isk.-k herbartiánus ped.-jának öröksége. Jellemzője volt a túlspecializáltság, ami nem kedvezett a tud.-technikai fejlődés rugalmasságot és konvertálhatóságot követelő igényeinek. Akadállyá vált a nyugati tud.-októl való elzártság, ami éreztette hatását a ped.-ok felkészültségének egyoldalúságaiban. A német újraegyesítés bizonyos átmeneti fennakadást, visszaesést jelentett az isk.-k átállásában. A Német Szövetségi Köztársaság változatos isk.-rendszere nagyobb tarkaságot, alternatív megoldásokat hozott az isk.-k formáiban és módszereiben. Szívesebben alkalmaztak nyugat-németo.-i áttelepített tanerőket, ami ped.-munkanélküliséggel járt. Bővítette az oktatás színskáláját a vallásos nev. térnyerése, a gimn.-i rendszer felújítása. Merőben új megoldásokat hozott a vállalatokra épülő szakképzés szövevényes, a vállalatok prognosztikus szükségleteihez illeszkedő rendszere. Megszüntettek, illetve átstrukturáltak több felsőokt.-i intézményt. Az NSZK ped.-i rendszerébe való beilleszkedés minden bizonnyal hosszabb időt vesz igénybe. Németország oktatásügye.

Széchy Andrásné

Szerkesztette: Lapoda MultimédiaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is