Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Németalföld... ----

Magyar Magyar Német Német
Németalföld... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Németalföldi hadsereg és hadi tengerészet

A hadsereg mostani szervezetét az 1881 ápr. 1-i törvény szabja meg. E szerint a hadsereg élén a hadügyminiszter, a vezérkar főparancsnoka és a különféle fegyvernemek főfelügyelői állanak. Az európai állandó hadseregnek körülbelül egy negyede, sőt egy harmada toborzott zsoldosokból kerül ki, kik 6-8 évre kötik le magukat, többi részét pedig sorshúzás útján bevont és 7 évi szolgálatra köteles ujoncok (milicia) teszik, kiket a hadköteles polgárok közül soroznak be, ezeket egy évi kiképzés után haza bocsátják és csak időleges fegyvergyakorlatokra hivják be újra. A hadkötelezettség a 20-ik évvel kezdődik, de évenkint csa k11,000 ujoncot soroznak be, s ugy ezeket, valamint a többi fegyverképesek 2%-át, a 25-35-ik év közt, sorsolás útján a polgárőrségbe (schutterij) osztják be; akik sem ebbe nem tartoznak, sem tényleges szolgálatot nem teljesítettek, 19-50-ik évükig népfölkelők maradnak. A különböző fegyvernemek szerint van a gyalogságban 9 ezred összesen 46 zászlóaljjal, a 840 ember, a lovasságban 3 huszárezred, összesen 6 eskadronnal a 190 ember, továbbá öt raktár; a tüzérségben 3 tábori tüzérezred, két lovagló üteg: összesen 21 üteg, a 136 ember a tábori, és a 156 a lovagló ütegekben; két vonatszázad, 4 vártüzérezred, egynkint 10 századdal, egy vérterőd-tüzérhadtest 45 századdal, századonkint a 180 ember; a műszaki csapatokban (utász, hidász, torpedó, vasúti és tábori csapatok, összesen 13 század, körülbelül 2500 emberrel). Különálló szervezete van a királyi csendőrségnek (maréchaussée), mely három osztályban 15 tisztet és 641 embert számlál, továbbá a gyarmati toborzott pótcsapatnak (két században 13 tiszt és 62 ember) és tartaléknak (két században 20 tiszt és 726 ember). Az állandó szárazföldi hadsereg létszáma (1894) békében: 1583 tiszt, 16,979 toborzott zsoldos, 44,396 milic (ezek háromnegyed része tartósan szabadságolva) és összesen 120 ágyu. Mozgósítás vagy háboru idején nemcsak a tartósan szabadságoltak, hanem a polgárőrség állománya is behivatik, ez utóbbiak egyik része helyőrségi szolgálatot végez, másik része pedig beosztatik az egyes csapattestekhez tényleges szolgálatra. Az igy fölemelt hadsereg létszáma háboruban: 3763 tiszt, 189,445 ember, összesen 120 ágyuval. A tiszti kar kiképzésére felsőbb hadi iskola van s"Gravenhageban (Hága), katonai akadémia Bredában és hadapródiskola Alkmnarban.

Németalföld politikai hatalmának csökkenésével a hadi tengerészet is egykori nagyságának csak árnyékává sülyedt; 1896 elején Németalföldnek volt 9 páncélosa, 4 vértes födélzetü hadi hajója, 13 monitorja, összesen 48 különféle ágyunaszádja, 11 cirkáló hajója és 37 torpedó-naszádja. Ehhez járul az indiai hajóraj 23 járművel, melyet most 4 páncélossal egészítenek ki. A hadi tengerészet létszáma 201 tiszt, 492 hivatalnok (gépészek, orvosok, kezelő tisztek), 5939 altiszt és matróz, továbbá 2921 milic és 1204 benszülött Indiában, meg a szárazföldi szolgálatra beosztva 55 tengerésztiszt és 2106 matróz. A K.-inidiai szárazföldi sereg (1894) 35,000 tényleges katonát (ezek nagyobb fele benszülött) s körülbelül 9000 tartalékost számlál; mindnyáját önkéntes zsoldosokból szedik. Németalföld védelmi vonala a szárazföld felől az ország vizvonalainak megerősítésében fekszik. A három sztratégiai főpont: Amsterdam, Utrecht és Breda, fő védelmi eszköz pedig a terep mesterséges víz alá merítése; ha ez nem jár sikerrel, az egész ország védelme Amsterdamban összpontosul, melynek kiterjedt erődítései és sáncai biztos menedéket nyujtanak az egész hadseregnek. A tenger felől Németalföld csak a Maas és a Schelde torkolatánál, meg még néhány helyen közelíthető meg, de ezeket a pontokat parti vérterődök, hadi hajók és torpedóláncok teszik félelmessé.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is