Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Nemzeti ban... ----

Magyar Magyar Német Német
Nemzeti ban... ----

Címszavak véletlenül



Címszó:
Tartalom:

Nemzeti bank

igy nevezik az É.-amerikai Egyesült-Államok ama jegykibocsátó bankjait, amelyek az 1862-iki National Bank-Act alapján keletkeztek. Az alapítás a kongresszus engedélyétől függ s ez engedély csak 20 évre adatik. Az illető banknak 5000-nél kevesebb lakossal biró városban 50,000, népesebb városokban 100,000, 50,000-nél is több lakosu városokban pedig 200,000 dollár alaptőkét kell kimutatnia. A bankjegykibocsátás alkalmával az állami ellenőrző hivataloknál (comptroller of Currency) legalább 30,000 dollár értékü államkötvényt kell letenni bankjegy-fedezetül s erre, mint biztosítékra, 100,000 dollár letétnél 90 %, nagyobb letétnél pedig 80-60 % erejéig ad az ellenőrző hivatal teljesen egyforma szövegü és alaku bankjegyeket, amelyek az illető bank nevére vannak kiállítva. Az állampapirok árfolyam szerinti értékükkel fogadtatnak letétbe s ha árfolyamcsökkenés esetében a fedezet hiányosnak mutatkozik, a letétet pótolni kell. Ezen kivül minden bank köteles külön jegytartalékról gondoskodni, amely nagyobb városokban a kibocsátott jegyek 25 %-ági emelkedik és ércpénzből, államjegyekből meg értékpapirokból állhat. A kibocsátott jegyeket minden állami hivatal köteles névértékükben elfogadni s viszont az államtól is mindenki köteles azokat ugy elfogadni, csak vámok s államadósságok fizetésére nem lehet azokat használni. A bankok is tartoznak egymás jegyeit névértékben elfogadni. A kisebb városok jegybankjai kötelesek arról gondoskodni, hogy jegyeiket a nagyobb városokan (Redemption cities) valamelyik bank beváltsa, ezek pedig new-yorki bankokat tartoznak a jegybeváltással megbizni. Ha valamelyik bank beváltási kötelezettségének az óvás megtétele után 30 nappal sem tesz eleget, akkor az ellenőrző hivatal fedezi azokat a nála elhelyezett állampapirok értékéből. E bankrendszernél tehát a törvényes gondoskodás nem a jegyek haladéktalan ércre váltását kivánta biztosítani, hanem csak a jegybirtokost akarta megóvni a károsodástól. A N. száma folyton emelkedőben van s ma már felül áll a negyedfélezeren, a jegyforgalom azonban csökkenő irányzatot mutat. V. ö. Földes, Társad. gazdaságtan, II., 297. old.). (L. még Osztrák-magyar bank.).

Forrás: Pallas Nagylexikon



Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is