Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Népfelkelés... ----

Magyar Magyar Német Német
Népfelkelés... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Népfelkelés

A fegyveres erőnek a nemzetközi jog oltalma alatt álló része. N.-re kötelesek Bosznia és Hercegovina lakóit kivéve mindazok az állampolgárok, akik sem a hadsereghez, sem a honvédséghez nem tartoznak. A N.-i kötelezettség azon év jan. 6-tól kezdődik, amelyben a hadköteles 19-ik évét elérte és azon év végéig tart, amelyben 42-ik életévét betöltötte. A N.-re kötelesek két osztályba osztatnak: az elsőbe tartoznak a 19 legifjabb korosztálybeliek, a másodikba az 5 legidősebb korosztálybeliek. Az első osztálybeliek háboru esetén a hadsereg és honvédség fogyatékának pótlására használhatók fel azon esetben, ha a póttartalék nem lenne elegendő. Azon népfölkelőkötelesek, akik nem használtatnak fel a hadsereg és honvédség pótolására, kötelezettségüket fegyverrel és fegyver nélkül tejesítik: az előbbeniekből népfelkelő csapattestek (zászlóalja, lovas századok) alakíttatnak; az utóbbiak népfölkelő-munkásosztályokba egyesíttetnek és csak erősítési, útjavítási és más, a háboruban szükséges munkálatokra használtatnak fel. A népfölkelő-tiszteket, akiknek a magyar állampolgároknak kell lenniök, a honvédelmi miniszter előterjesztésére a király nevezi ki nyugállománybeli, szolgálaton kivüli viszonyban álló és olyan volt tisztek közül, akik a nélkül, hogy becsületsértő vétséget követtek volna el, a tényleges szolgálatból kiléptek vagy tiszti rangjukról leköszöntek és olyan polgári egyénekből, akik feddhetetlen jellem, hazafias érzület és magatartásuk következtében köztiszteletben állanak s arra önként jelentkeznek. A népfölekő-legénység felruházása és felszerelése a kincstár részéről történik. N.-re felhivás az a legfelsőbb elhatározás kihirdetése, amely szerint a N. törvényszerü alkalmaztatására igénybe vehető. Mihelyt a felhivás megtörtént, a N.-re kötelezett egyéneknek a bevonulásra magukat készen kell tartaniok. Ettől kezdve a N.-re kötelezetteknek az illető járás területéről hatósági engedély nélkül eltávozniok nem szabad. A tartózkodási helynek a járás körletében való oly változtatása, amely 48 óránál tovább tart, szintén engedélytől tétetik függővé. A N.-ről az 1886. XX. T.-c. szól. Franciaországban armée territoriale-nak nevezik s a kötelesek szolgálata 11 évig tart. A német birodalomban a Landsturmot mindazon 17-42 év közöttiek alkotják, akik a hadsereg kötelékébe nem tartoznak. Olaszország hadi szervezetében a területi milicia felel meg a N.-nek.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is