Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Nevelés és ... ----

Magyar Magyar Német Német
Nevelés és ... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Nevelés és politika

Szoros és ellentmondásos viszonya és kapcsolata állandó jellemzője az adott társ. értékrendjének és működésének. A meghatározó szerep a különféle társ.-i érdekcsoportok egybeeső, ill. eltérő érdekeit kifejezésre juttató pol.-é. A társ.-pol., ezen belül, ennek alrendszereként a műv.- és okt.-pol. jelöli azokat a kereteket és feltételeket, amelyek között a felnövekvő generációk szocializációja, társ.-i integrációja végbemegy. Így a pol. határozza meg a nev.-i rendszer működésének anyagi és nem anyagi feltételeit, s az ált. pol.-nak alárendelt okt.-pol. jelöli ki a nev.-i rendszer által elérendő célokat és a megvalósítás eszközrendszerét. Jellemző e bonyolult viszonyrendszerre, hogy ugyanakkor a nev. rendelkezik egyfajta autonómiával, és minden korban, a pol. által legerőteljesebben befolyásolt korokban is, felismerhető az az igénye, hogy az isk. és az isk.-rendszer megőrizze pol.-mentességét. Erre a kétségbevonhatatlan jogalapot az áll.-polg. autonómia révén szerzi meg a nev. rendszer. Minden résztvevőjének, diákoknak és tanároknak egyaránt elidegeníthetetlen joga az autonóm létezéshez, ezen belül a pol. által nem befolyásolt értékrend kialakításához, megőrzéséhez és képviseletéhez fűződő emberi jog. A nevelés és politika viszonya éppen ezért kényes viszony, mert a mindenkori közhatalomnak jól felfogott közvetlen érdeke fűződik a felnövekvő generációk tagjainak gyermekkorban történő befolyásolásához. A nev. tört.-e híven tükrözi is, hogy minden diktatórikus társ. minden eszközt megragadott monolitikus értékrendje isk.-i közvetítésére, ill. az isk.-zás szabadságának korlátozására. A szabad nev., a demokrácia alapeszméje, mely a tanszabadságban és az isk.-állítás szabadságában látja biztosítékát a lelkiismereti meggyőzés szabadságának, nem jelent ugyanakkor pol.-tól mentes nev.-t. A pol. éppen világnézeti és értékrendbeli semlegességével, ill. e semlegesség pol.-i eszközökkel történő biztosításával képes elérni a tanítás és a tanulás, azaz a nev. szabadságát. A nevelés és politika bonyolult kölcsönkapcsolatához, viszonyrendszeréhez tartozik még a nev.-nek az a funkciója, feladata, hogy felkészítse a felnövekvő generációk tagjait a pol. befolyásolására, a közösség közös dolgaiban való részvételre. A nev.-nek ez a szerepe is bizonyítja, hogy a nev. nem független a pol.-tól, nem is lehet az. A nevelés és politika kapcsolatát a demokráciákban jogállami garanciák, tv.-ek szabályozzák. A tv.-i szabályozás ált. kiterjed a közösség által fenntartott isk.-k világnézetielfogultság-mentességére, a nem közösségi (nyilvános) isk.-k esetében pedig az alkotmányos normák betartásának biztosítására. Egyidejűleg a demokratikus alkotmányok nemcsak a nev.-hez való egyenlő és elidegeníthetetlen jogot rögzítik, hanem megfelelő eszközökkel kikényszerítik, hogy a pol. a gyakorlatban biztosítsa az e joggal való élés feltételeit: elérhető nyilvános isk.-kat, az isk.-választás szabadságát, a választott pálya eléréséhez szükséges tanulmányok folytatásának lehetőségét.

Pôcze Gábor

Szerkesztette: Lapoda MultimédiaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is