Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Nevelési al... ----

Magyar Magyar Német Német
Nevelési al... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Nevelési alapelvek

Olyan ált., lényeges, normatív jellegű irányelvek, amelyek a nev. minden területére és formájára érvényes tv.-szerűségekre és a nev.-i tapasztalatra alapozódva biztosítják a nev. hatékonyságát. Iránymutatóul szolgálnak a nev.-nek, ill. a nev.-intézménynek a nev. komplex folyamatában. A ped.-ban ált. elfogadott legfontosabb alapelvek: a komplexitás elve, azaz annak állandó figyelembevétele, hogy a nev. során biológiai, fiziológiai, pszich.-i és társ.-i tv.-szerűségek hatásával kell számolni. ? A növendékekre gyakorolt célratörő, tervszerű, többoldalú nev.-hatások biztosítása és összehangolása. ? A nev. két alapvető tényezője, a ped. és a növendék egyenrangú félként vesz részt a nev.-ben. Közöttük aktív kölcsönhatás van. ? A növendék a nev.-nek nemcsak tárgya, hanem alanya is. Nem automatikusan fejlődik a nev. hatására, hanem e hatások elfogadásával eljut az önnev.-hez. ? A nevelőnek vez. szerepe van a ped.-i légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységük megszervezésében, személyiségük fejlesztésében. ? A növendékek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembevétele. A gyermek fejlődését mindenkor a maga fejlődési fokához mérten kell biztosítani. ? A növendék mindig szűkebb (családi, oszt., isk.) és tágabb (környezet, társ.) közösség tagja. A nev. az emberi viszonyokban gazdag közösségek hatásrendszerén át, a közösségekben, a közösség életének, céljainak, érdekeinek figyelembevételével, a közösség aktív részvételével történik. A közösségek biztosítanak terepet ? a nevelő vez., irányító, kezdeményező szerepe mellett ? a növendék önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához. ? A nev.-i folyamatban biztosítani kell az elmélet és a gyakorlat, az elvek és a tapasztalatok összhangját, a gyermekek számára a saját tapasztalatok megszerzését, megértését, ált.-ítását. ? A nevelőnek támaszkodni kell mindazon tapasztalatokra, információkra, ismeretekre is, amelyeket a tanulók az isk.-n kívül, mindennapi életükben szereztek. Számolni kell a spontán társ.-i hatásokkal. ? A nev. ellentmondásos folyamat, amelyben egyszerre vannak jelen pozitív és negatív tapasztalatok, igények, hajlamok, képességek és lehetőségek; a szabadság és a kényszer mozzanata; a közösség és az egyén érdekeinek ellentmondása. ? Bizalom, megértés, tisztelet a tanuló személyisége iránt, törekvés a személyes kapcsolat kialakítására. ? Igényesség, határozott követelmények támasztása a tanulókkal szemben, egyúttal lehetőség nyújtása a tanuló önállóságának, kezdeményezőkészségének, kreativitásának kibontakoztatására. ? A fenti nevelési alapelvekből kiindulva a nev. számára további követelmények fogalmazhatók meg: kiegyensúlyozottság, igazságérzet, türelem, a nev.-i folyamat szervezésének, irányításának képessége, alapos tájékozottság nemcsak a szakmájában, hanem a tanulót körülvevő mikro- és makrokörnyezetben. ? A tanuló jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása. Ped.-i tapintat irányukban. ? A nev.-intézmény, ill. a nev.-testület tevékenységének összehangoltsága, egysége. ? A korunkra jellemző gyors változások és az általuk indukált új elméleti megfontolások, a tapasztalatok ált.-ítása a nevelési alapelvekre vonatkozóan újabb szempontokat, a korhoz illő követelményeket vetnek fel, amelyeket a nev.-tud.-nak folyamatosan vizsgálni, értékelni és megfelelő módon érvényesítenie kell.

Petrikás Árpád

Szerkesztette: Lapoda MultimédiaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is